Ambasador Afganistanu spotkał się z Wicedyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa - Czwartek, 18 kwietnia 2019

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z Panem Krzysztofem Dobrowolskim, Wicedyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas tego spotkania ambasador Ahmadi oraz wicedyrektor Dobrowolski odbyli owocną dyskusję oraz wymienili poglądy na temat rozpoczęcia programu szkoleniowego dla pierwszej grupy 10 pracowników afgańskiego rządu, którego organizatorem jest polski rząd a rozpoczęcie programu datuje się na czerwiec 2019. Rozmowy dotyczyły również innych sfer w relacjach dwustronnych pomiędzy Afganistanem oraz Polską.

Ambasada Afganistanu gościła studentów programu "Akcja Dyplomacja" ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  • IMG_001
  • IMG_002
  • IMG_003

Warszawa – Polska, Piątek, 12 kwietnia 2019

Ambasada Afganistanu gościła studentów podczas ósmej edycji programu "Akcja Dyplomacja", którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej przywitał studentów oraz przekazał swoje podziękowania dla Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za zorganizowanie wizyty i możliwości rozmowy o historii, kulturze, polityce, edukacji oraz o wyższym szkolnictwie w Afganistanie, jak również o historycznych i przyjacielskich relacjach dwustronnych pomiędzy Afganistanem oraz Polską.

Jeden ze studentów w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej, przekazał podziękowanie oraz uznanie dla Ambasady Afganistanu w Warszawie za to, iż jest gospodarzem ósmej edycji programu "Akcja Dyplomacja" Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej oraz wyjaśnił, że celem tej wizyty jest zdobycie większej wiedzy na temat Afganistanu oraz relacji dwustronnych pomiędzy Polską i Afganistanem.

Podczas drugiej części spotkania studenci podzielili się wiedzą na temat Afganistanu oraz zadawali pytania dotyczące obecnej sytuacji, sytuacji społecznej, historii, ekonomii, kultury, procesu pokojowego oraz wyższego szkolnictwa w Afganistanie. Następnie ambasador odpowiednio udzielił odpowiedzi oraz wyjaśnienia na wcześniej zadane pytania.

Na koniec spotkania, jeden ze studentów w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przekazał list z podziękowaniami dla ambasadora za zorganizowanie tego programu, w czasie, gdy ambasador Afganistanu wręczał osobiście listy z podziękowaniami dla studentów, którzy wzięli udział w programie.

Ambasador Afganistanu spotkał się z Wiceministrem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – Polska, czwartek, 11 października 2018r.

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z J.E. Panem Tomaszem Szatkowskim, Wiceministrem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wizyty Ambasador Afganistanu wyraził podziękowania oraz uznanie za wielowymiarową pomoc otrzymaną od Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za poświęcenie polskich sił u boku sił bezpieczeństwa narodowego Afganistanu w ciągu ostatnich lat, jak i dalsze wsparcie okazywane ze strony Polski w ramach operacji NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu.

Wiceminister Obrony Narodowej wspomniał o swojej wizycie w Kabulu w sierpniu tego roku, w celu odwiedzenia polskich sił zbrojnych przebywających na terenie Afganistanu w związku z operacją NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu i o dalszym wsparciu dla Afganistanu ze strony Polski.

W spotkaniu uczestniczył również pan Mohammad Salim Zabardast, Pierwszy Sekretarz Ambasady oraz  Pułkownik dr Tomasz Kowalik, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Warszawa – Polska, środa 30 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas spotkania odbyli owocną dyskusję oraz wymienili poglądy dotyczące wzmacniania i zacieśnienia dwustronnych stosunków między Afganistanem i Polską w różnych dziedzinach.
 

Ambasador Afganistanu spotkał się z delegacją parlamentarzystów

Warszawa – Polska, 28 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z Panem Khalid Pashtoon, członkiem parlamentu oraz Panem  Mohammad Rahim Hasanyar, członkiem senatu Zgromadzenia Narodowego Islamskiej Republiki Afganistanu, którzy przybyli do Warszawy, żeby uczestniczyć w Wiosennej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. 

Ambasador Ahmadi, poinformował delegację parlamentarną, o działaniach Ambasady oraz o dwustronnych stosunkach między Afganistanem a Polską, a także innymi państwami, w których jest akredytowany.