Nowo przybyły ambasador składa listy uwierzytelniające

W dniu 11 lutego Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Abdul Hai Haider wręczył listy uwierzytelniające Jego Ekscelencji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu. Tego samego dnia Ambasador uczestniczył w ceremonii składania wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.


Jego Ekscelencja ambasador Abdul Hai Haider służył już wcześniej w Polsce dwukrotnie: w latach 2002-2007 był szefem misji dyplomatycznej w Warszawie; natomiast w latach 1998-2000 zajmował stanowisko pierwszego sekretarza, a następnie Chargé d'Affaires. Za zasługi na rzecz rozwoju relacji między dwoma krajami został odznaczony między innymi Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i uhonorowany odznaką polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Bene Merito".

Przed złożeniem listów uwierzytelniających Ambasador Haider był Wiceministrem Spraw Zagranicznych oraz Ambasadorem w Kazachstanie (2008-2010). Wcześniej pracował również jako Szef Protokołu i Doradca Ekonomiczny Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu. 

Ambasador, Dr Abdul Haider włada językiem dari, polskim oraz angielskim. Ma żonę i jedną córkę. KPRP 20140211 WO 560