Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem

J.E. Abdul Hai Haider spotkał się 5 kwietnia 2016 z ministrem Antonim Macierewiczem w gmachu ministerstwa obrony narodowej RP.
Głównymi tematami rozmowy były: zagadnienia współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Afganistanem, wydarzenia bieżące oraz nowe potencjalne kierunki kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa. 
Strony spotkania wyraziły pozytywne opinie na temat aktualnego stanu relacji polsko-afgańskich oraz opowiedzieli się za dalszym umocnieniem i rozwojem  współpracy międzypaństwowej.

Spotkanie z Kołem Młodych Dyplomatów

19 lutego 2016 – Spotkanie w Ambasadzie z Kołem Młodych Dyplomatów

W dniu 19 lutego 2016 roku w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu J.E. Abdul Hai Haider spotkał się z członkami Koła Młodych Dyplomatów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan ambasador wygłosił wykład na temat historii Afganistanu, stosunków Afganistanu z ówczesnym Związkiem Radzieckim i okresu rządów talibów. Następnie J.E. przeanalizował obecną sytuację ekonomiczną i polityczną Afganistanu, a na końcu przybliżył słuchaczom funkcje i obowiązki ambasadora.

Po wygłoszonym wykładzie studenci zadawali pytania na temat relacji polsko-afgańskich, pracy w ambasadzie, a także trudności związanych z nauką języka polskiego. 

Przyjęcie z okazji 37. rocznicy rewolucji islamskiej w Iranie

10 lutego 2016 – Przyjęcie z okazji 37. rocznicy rewolucji islamskiej w Iranie

Na zaproszenie ambasadora Islamskiej Republiki Iranu J.E. Ramina Mehmanparasta ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu Abdul Hai Haider wraz z małżonką oraz radca Ambasady pan Abdulrazaq Bakhshi z małżonką uczestniczyli w przyjęciu z okazji 37. rocznicy islamskiej rewolucji w Iranie zorganizowanym przez Ambasadę Iranu w Hotelu Marriott.

Spotkanie z przedstawicielem Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

2 lutego 2016 – Spotkanie w Ambasadzie z panem Piotrem Owczarskim, doradcą dyrektora oddziału ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

J.E. ambasador Afganistanu Abdul Hai Haider oraz radca Ambasady pan Abdulrazaq Bakhshi spotkali się w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie z doradcą dyrektora oddziału Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. panem Piotrem Owczarskim. Podczas spotkania podjęto decyzję o udziale Ambasady w projekcie „Pociąg do…”, którego celem jest promocja krajów mało znanych w Polsce w pociągach kursujących na trasie Łódź – Warszawa oraz Łódź – Poznań. Dzięki materiałom reklamowym w pociągu podróżujący będą mogli lepiej poznać Afganistan, zobaczyć piękno kraju i dowiedzieć się czegoś o rozwoju gospodarczym regionu. 

Ceremonia powitania pani prezydent Republiki Chorwackiej

28 stycznia 2016 – Ceremonia uroczystego powitania pani prezydent Republiki Chorwackiej J.E. Kolindy Grabar-Kitarović wraz z małżonkiem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

W dniu 28 stycznia 2016 roku J.E. Abdul Hai Haider wraz z szefami misji dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie uczestniczył w uroczystej ceremonii powitania pani prezydent Republiki Chorwackiej J.E. Kolindy Grabar-Kitarović na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Po ceremonii powitania przywódcy Polski i Chorwacji omówili m.in. koncepcję międzymorza, lipcowy szczyt NATO w Warszawie, a także kwestie bezpieczeństwa i kryzysu migracyjnego.