Ambasador Afganistanu spotkał się z Ambasadorem Republiki Indii w Warszawie

Warszawa – Polska, 9 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie przyjął J.E. Pana Tsewang Namgyal Ambasadora Republiki Indii w Rzeczypospolitej Polskiej z wizytą kurtuazyjną, w  środę, 9 maja 2018r.

Podczas spotkania Ambasador Ahmadi powitał Ambasadora Indii i pogratulował mu nowej nominacji. Obaj Ambasadorowie rozmawiali o przyjaznych i historycznych relacjach między oboma państwami, a także odbyli owocną dyskusję i wymianę poglądów na temat stosunków dwustronnych pomiędzy Afganistanem i Polską, a także Indiami i Polską.

Ambasador Afganistanu spotkał się z Ambasador Malezji

Warszawa – Polska, 8 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej przyjął J.E. Panią Chitra Devi Ramiah, Ambasador Malezji w Rzeczypospolitej Polskiej, która przybyła z wizytą kurtuazyjną. 

Podczas spotkania obie strony odbyły owocną dyskusję i wymieniły poglądy na temat dwustronnych relacji pomiędzy Afganistanem i Polską oraz Malezją i Polską.

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się ze studentami programu Akcja Dyplomacja w Warszawie

Warszawa - Polska, środa, 25 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce spotkał się, w siedzibie ambasady ze studentami programu Akcja Dyplomacja ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Na początku pani Agnieszka Wójcik, w imieniu studentów, przedstawiła program siódmej edycji Akcji Dyplomacji, podczas której studenci chcieliby dowiedzieć się więcej o Afganistanie, a także pogłębić wiedzę ze stosunków dwustronnych z Polską.
Pani Wójcik dodała, że uczestnicy programu zostali wybrani również spoza Szkoły Głównej Handlowej, z uniwersytetów w Warszawie, ale także uczelni w innych miastach Polski.

Ambasador witając studentów podziękował Kołu Naukowemu Spraw Zagranicznych SGH za organizację wizyty. Pan Ambasador przedstawił osiągnięcia Afganistanu w dziedzinach: edukacji, zarówno wyższej jak i podstawowej, uczestnictwa kobiet w polityce, wyzwań dotyczących bezpieczeństwa oraz gospodarki, które miały miejsce w ciągu ostatnich 17 lat w Afganistanie.

W drugiej części spotkania studenci podzielili się swoją wiedzą oraz zadawali pytania na tematy związane z: bieżącą sytuacją, polityką zagraniczną, obecnością kobiet w polityce, pokojem, oraz rozwojem gospodarczym w Afganistanie. Pan Ambasador chętnie odpowiadał na wszystkie pytania i wyczerpująco wyjaśniał temat, którego dotyczyło.

Ambasador Afganistanu spotkał się z J.E. Panem Linasem Linkeviciusem, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, czwartek 19 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, z siedzibą w Warszawie, spotkał się z J.E. Panem Linasem Linkevičiusem, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. Ambasador Ahmadi i J.E. Pan Minister Linkevičius odbyli rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju stosunków bilateralnych oraz współpracy w różnych dziedzinach pomiędzy Afganistanem a Litwą.