Ambasador Afganistanu złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaite, Prezydent Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, środa 18 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, z siedzibą w Warszawie, złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej.

Ambasador po złożeniu listów kredencyjnych, na spotkaniu z J.E. Prezydent Litwy przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta oraz J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu oraz narodu afgańskiego dla J.E. Prezydent oraz Litwinów za wsparcie i współpracę w Afganistanie w ostatnich latach.

Odbyto owocną rozmowę dotyczącą wzmacniana i rozwoju stosunków bilateralnych oraz współpracy w różnych dziedzinach pomiędzy Afganistanem a Litwą.

Ambasador Afganistanu spotkał się z J.E. Panem Albinasem Zanaviciusem, Wice Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, środa 18 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, rezydujący w Warszawie spotkał się z J.E. Panem Albinasem Zanavičiusem, Wice Ministrem Spraw Zagranicznych, z Panem Neilasem Tankevičiusem, Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego oraz Panem Eduardasem Borisovem, Dyrektorem Departamentu Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

Podczas spotkania, Ambasador odbył owocną rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju współpracy bilateralnej pomiędzy Afganistanem a Litwą.

Ambasador Afganistanu spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Tallińskiego

Tallin – Estonia, piątek 13 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu akredytowany Republice Estonii, rezydujący w Warszawie, odbył spotkanie z profesorem panem Tiit Land, Rektorem Uniwersytetu Tallińskiego.

Ambasador Ahmadi, podczas przekazywania podziękowań za wsparcie i współpracę Uniwersytetu Tallińskiego w minionych latach z Uniwersytetem Kabulskim, podkreślił, że 7 studentów z Afganistanu obroniło swoje prace doktorskie na Uniwersytecie Tallińskim i jest to jednym z dobrych i cennych przykładów współpracy Afganistanu i Estonii. 

Obie strony podkreśliły, że są zadowolone ze współpracy i mają nadzieję na jej dalszą kontynuację w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczyli także: profesor dr. Peeter Normak, Dyrektor Instytutu Cyfrowych Technologii Uniwersytetu Tallińskiego, pan Mohammad Daoud Noorzai, Radca Ambasady oraz pan Salim Sayee, student ostatniego roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Tallinie.

Ambasador Afganistanu złożył listy kredencyjne J.E. Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estonii

Tallin – Estonia, czwartek 12 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Estonii, rezydujący w Warszawie, złożył listy kredencyjne J.E. Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estonii. Następnie ambasador Afganistanu odbył spotkanie z J.E. Prezydent oraz panem Svenem Mikser, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Estonii.

Podczas tych spotkań, Ambasador Afganistanu przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta i J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu oraz narodu afgańskiego dla J.E. Prezydent i Estończyków za wsparcie i współpracę Estonii w ostatnich latach, w Afganistanie. Odbyto także owocną rozmowę dotyczącą umacniania i rozwoju współpracy dwustronnej pomiędzy Afganistanem a Estonią.