Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"

logo edukacja pol

Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju działa na terenie Afganistanu oraz innych krajów azjatyckich. Stowarzyszenie zrealizowało projekty budowy szkół w Afganistanie, zbiera i przekazuje szkołom pomoce naukowe i dydaktyczne, organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli, dzieci, młodzieży. Edukacja dla Pokojuwspółpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. W 2010 roku wdrożono projekt „Walka z ubóstwem i głodem poprzez poprawę jakości edukacji w zakresie rolnictwa w prowincji Herat (budowa uniwersyteckiej kliniki weterynaryjnej)”, a w 2011 rozpoczęto projekt „Wspieranie dobrego rządzenia w Afganistanie poprzez rozwój edukacji (rozbudowa szkoły w Heracie)”.

Więcej informacji na stronie: www.orient.uw.edu.pl/edu/index.html.