Polska Akcja Humanitarna

logo polska akcja humanitarna

Polska Akcja Humanitarna prowadziła swoją misję w Afganistanie od czerwca 2002 do stycznia 2010 roku. Biuro misji mieściło się w Kabulu, zatrudniało pracowników polskich oraz lokalnych. W tym okresie pracownicy misji zrealizowali wiele różnych projektów, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy poziomu dostępu do edukacji mieszkańców Kabulu. PAH przeprowadził m.in. projekt odbudowy i częściowego wyposażenia Średniej Szkoły Muzyczno-Plastycznej, Średniej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Kabulu oraz budowy toalet w kabulskim kompleksie szkół Maulana Abdulqader Bidel. Pod koniec 2006 roku PAH zakończył budowę szkoływ miejscowości Koko Kheil oraz zbudował 8 studni w prowincji Kapisa. Ponadto pracownicy przeprowadzili wiele szkoleń zawodowych dla dzieci i młodzieży w dwóch kabulskich sierocińcach oraz kursy dla urzędników.
www.pah.org.pl