Polska Misja Medyczna

logo polska misja medyczna

Polska Misja Medyczna włączyła się w aktywną pomoc dla Afganistanu w 2004 roku. Do 2006 roku przeprowadziła kilka projektów, których celem była poprawa warunków opieki medycznej oraz różne szkolenia dla kobiet.

1. Ratownictwo medyczne w prowincji Mazar-e-Szarif, 2004 rok.

Głównym celem projektu było stworzenie podstaw systemu ratownictwa medycznego na obszarze dystryktu Mazar-e Sharif. Zamierzeniem Polskiej Misji Medycznej było wprowadzenie podstaw systemu łączności dla służb ratowniczych, międzynarodowych standardów opieki nad chorym/rannym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w okresie pomocy przed-szpitalnej, a także prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom. Głównym elementem projektu było sprowadzenie do dystryktu Mazar-e Sharif czterech kompletnie wyposażonych, przystosowanych do jazdy terenowej, nowoczesnych karetek. Niezbędne było także wyposażenie w sprzęt stacji pogotowia ratunkowego. (PMM)

2. Pomoc dla szpitala Balkh Provincial Hospital, 2005-2006 rok

Balkh Provincial Hospial jest jedynym szpitalem cywilnym na północy Afganistanu, na terytorium zamieszkałym przez prawie 900 tysięcy osób. Szpital został zaopatrzony w sprzęt medyczny (m.in. stół operacyjny, przyrządy do laparoskopii, ultrasonograf i inne), które umożliwiły wzrost liczby przeprowadzanych operacji. Ponadto zostało zorganizowane 2-tygodniowe szkolenie dla pięciu afgańskich lekarzy w szpitalu w Krakowie. Podczas takiego szkolenia lekarze mieli okazję poprawić swoje umiejętności obsługi sprzętu medycznego, który otrzymali.

3. Warsztaty „Family Planning” dla kobiet afgańskich, 2003 rok.

W projekcie uczestniczyły nauczycielki z liceów żeńskich w Kabulu. „Celem akcji było szkolenie kadry, która pod kierunkiem Polskiej Misji Medycznej może obecnie prowadzić zajęcia na temat metod planowania rodziny w poszczególnych dzielnicach oraz szkołach żeńskich stolicy Afganistanu.

Zajęcia dotyczące metod planowania rodziny prowadzone przez wolontariuszki Polskiej Misji Medycznej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczki kursu zadawały dużo pytań, były bardzo zainteresowane kontynuowaniem szkolenia. Absolwentki szkoleń mogą same prowadzić zajęcia dla kobiet ze swojej dzielnicy. Nauczycielki były także przygotowywane do rozmów i udzielania porad w zakresie edukacji seksualnej w swoich szkołach.

4. Izby Porodowe dla uchodźców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Celem projektu było stworzenie izb porodowych w kilku afgańskich szpitalach i w obozach dla uchodźców na pograniczu pakistańskim oraz wyszkolenie personelu, zwłaszcza kobiecego, do profesjonalnego obsługiwania tych placówek i samych porodów. Projekt realizowany był przy współpracy z polskim rządem i Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców.

www.pmm.org.pl