Informacje wizowe

Uwaga! Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wniosku wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony. Pobierz wniosek 

Obywatele Polski planujący wyjazd do Afganistanu są zobowiązani przed podróżą uzyskać wizę afgańską. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed skontaktowaniem się z Ambasadą. Wymagane jest dokładne wypełnienie wszystkich rubryk formularza wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony bez dalszego postępowania. Wizy wydawane są w terminie do dziesięciu dni roboczych

 Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz: 

Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

 Osoby ubiegające się o wizę powinny dostarczyć następujące dokumenty: 

  •       Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy,
  •       Paszport, 
  •       Wypełniona i podpisana deklaracja wizowa (do pobrania tutaj)
  • Dwie aktualne fotografie na białym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 
  • W przypadku osób aplikujących o wizę biznesową wymagana jest kopia kontraktu lub zaproszenia od partnerów biznesowych z Afganistanu,  
  • W przypadku osób aplikujących o wizę turystyczną wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów, np.: zaproszenia od znajomej osoby lub instytucji w Afganistanie, rezerwacji hotelowej, planu podróży lub zaświadczenia z biura podróży. 

Każdy wniosek wizowy rozpatrywany jest indywidualnie i może zaistnieć konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów lub przybycia na wywiad wizowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wizowego sekcja konsularna poinformuje interesanta o konieczności uiszczenia opłaty. Nie należy wnosić opłaty wizowej przed otrzymaniem decyzji w sprawie wizy. W przypadku gdy opłata wizowa zostanie uiszczona przed otrzymaniem decyzji, a wiza nie zostanie udzielona, nie będzie możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

Ważne:   

Osoby ubiegające się o wizę po raz pierwszy są zobowiązane do osobistego złożenia dokumentów.

Osoby, które wcześniej aplikowały o wizę do Afganistanu w Ambasadzie w Warszawie, lecz nie mają możliwości złożenia wniosku wizowego oraz innych wymaganych dokumentów osobiście, mają możliwość dostarczenia ich za pośrednictwem poczty (wyłącznie z terytorium Polski) lub firmy kurierskiej. Jeśli interesant chciałby odebrać swój paszport pocztą, prosimy o dołączenie do aplikacji dodatkowej koperty zwrotnej. Odbiór paszportu przez kuriera organizuje interesant. Zaleca się korzystanie ze sprawdzonych firm kurierskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszportu oraz pozostałych dokumentów. Osoba trzecia może odebrać paszport interesanta, jeśli ten przedstawi drogą mailową dane osoby odbierającej. Ponadto przy odbiorze paszportu osoba ta powinna mieć ze sobą upoważnienie do odbioru od właściciela paszportu. 

Informacja dla obywateli Afganistanu:

Afgańczycy urodzeni w Afganistanie, posiadający paszporty inne niż afgańskie, nie muszą ubiegać się o wizę. Zezwolenie na wjazd można uzyskać w Sekcji Konsularnej Ambasady. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się w zakładce Paszport afgański tej witryny.

Opłaty za wydanie wizy  

1-miesięczna wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

 

1-miesięczna wiza biznesowa jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

Wiza w trybie pilnym:

Istnieje możliwość uzyskania wizy biznesowej lub turystycznej  w trybie pilnym w ciągu 1 dnia roboczego. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu z Konsulem i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Opłaty wizowe:

1-miesięczna wiza biznesowa/turystyczna jednokrotnego wjazdu 150 EUR (+ opłata bankowa)

Opłatę za wizę należy wnieść na konto:  

Beneficjent:

Embassy of Afghanistan
ul. Goplańska 1
02-954 Warszawa

DLA PRZELEWÓW KRAJOWYCH:

Santander Bank Polska S.A. 

Numer konta: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003 

DLA PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:  

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: PL 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003

SWIFT: WBKPPLPP

Wszelkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Ambasada nie przyjmuje płatności w gotówce.