Ambasador Afganistanu złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaite, Prezydent Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, środa 18 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, z siedzibą w Warszawie, złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej.

Ambasador po złożeniu listów kredencyjnych, na spotkaniu z J.E. Prezydent Litwy przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta oraz J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu oraz narodu afgańskiego dla J.E. Prezydent oraz Litwinów za wsparcie i współpracę w Afganistanie w ostatnich latach.

Odbyto owocną rozmowę dotyczącą wzmacniana i rozwoju stosunków bilateralnych oraz współpracy w różnych dziedzinach pomiędzy Afganistanem a Litwą.