Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z Dyrektorem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – środa, 8 marca 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z szanownym panem Bartoszem Grodeckim, Dyrektorem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania odbyto rozmowę oraz wymianę poglądów dotyczących współpracy dwustronnej, a w szczególności konsularnej pomiędzy Afganistanem a Polską.

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. Bezpieczeństwa, Konsularnych i Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Warszawa – środa, 7 lutego 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z szanownym panem Bartoszem Cichockim, Podsekretarzem Stanu ds. Bezpieczeństwa, Konsularnych i Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania odbyto owocną rozmowę dotyczącą 90 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Afganistanem a Polską oraz wzmacniania i rozwoju stosunków bilateralnych.

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z Dyrektorem Generalnym, Departamentu Publicznego Rejestru Kredytowego Banku DA Afghanistan, oraz z Dyrektorem Departamentu Działu Współpracy Międzynarodowej, Związku Banków Polskich

Warszawa – wtorek, 30 stycznia 2018

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z panem dr. Saidem Azizullah, Dyrektorem Generalnym, Departamentu Publicznego Rejestru Kredytowego Banku DA Afghanistan, oraz panem Pawłem Pniewskim, Dyrektorem Departamentu Działu Współpracy Międzynarodowej, Związku Banków Polskich. Podczas spotkania odbyto owocną rozmowę na temat potencjału oraz możliwości nawiązania i wzmocnienia współpracy w sektorze bankowym pomiędzy Afganistanem i Polską.