Spotkanie z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Warszawa – Polska, środa 30 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas spotkania odbyli owocną dyskusję oraz wymienili poglądy dotyczące wzmacniania i zacieśnienia dwustronnych stosunków między Afganistanem i Polską w różnych dziedzinach.