Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się ze studentami programu Akcja Dyplomacja w Warszawie

Warszawa - Polska, środa, 25 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce spotkał się, w siedzibie ambasady ze studentami programu Akcja Dyplomacja ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Na początku pani Agnieszka Wójcik, w imieniu studentów, przedstawiła program siódmej edycji Akcji Dyplomacji, podczas której studenci chcieliby dowiedzieć się więcej o Afganistanie, a także pogłębić wiedzę ze stosunków dwustronnych z Polską.
Pani Wójcik dodała, że uczestnicy programu zostali wybrani również spoza Szkoły Głównej Handlowej, z uniwersytetów w Warszawie, ale także uczelni w innych miastach Polski.

Ambasador witając studentów podziękował Kołu Naukowemu Spraw Zagranicznych SGH za organizację wizyty. Pan Ambasador przedstawił osiągnięcia Afganistanu w dziedzinach: edukacji, zarówno wyższej jak i podstawowej, uczestnictwa kobiet w polityce, wyzwań dotyczących bezpieczeństwa oraz gospodarki, które miały miejsce w ciągu ostatnich 17 lat w Afganistanie.

W drugiej części spotkania studenci podzielili się swoją wiedzą oraz zadawali pytania na tematy związane z: bieżącą sytuacją, polityką zagraniczną, obecnością kobiet w polityce, pokojem, oraz rozwojem gospodarczym w Afganistanie. Pan Ambasador chętnie odpowiadał na wszystkie pytania i wyczerpująco wyjaśniał temat, którego dotyczyło.