Ambasador Afganistanu spotkał się z Wiceministrem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – Polska, czwartek, 11 października 2018r.

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z J.E. Panem Tomaszem Szatkowskim, Wiceministrem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wizyty Ambasador Afganistanu wyraził podziękowania oraz uznanie za wielowymiarową pomoc otrzymaną od Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za poświęcenie polskich sił u boku sił bezpieczeństwa narodowego Afganistanu w ciągu ostatnich lat, jak i dalsze wsparcie okazywane ze strony Polski w ramach operacji NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu.

Wiceminister Obrony Narodowej wspomniał o swojej wizycie w Kabulu w sierpniu tego roku, w celu odwiedzenia polskich sił zbrojnych przebywających na terenie Afganistanu w związku z operacją NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu i o dalszym wsparciu dla Afganistanu ze strony Polski.

W spotkaniu uczestniczył również pan Mohammad Salim Zabardast, Pierwszy Sekretarz Ambasady oraz  Pułkownik dr Tomasz Kowalik, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.