Złożenie listów uwierzytelniających J.E. Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

  • IMG_005
  • IMG_006
  • IMG_007
  • IMG_008

Warszawa-Polska, środa 13 września 2017r.

J.E. Gul Hussain Ahmadi złożył listy uwierzytelniające J.E. Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i został zaprzysiężony, jako Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ambasador po złożeniu listów uwierzytelniających, przekazał pozdrowienia oraz wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta, J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu i narodu afgańskiego dla J.E. Prezydenta i Polaków za wsparcie i współpracę Polski w ostatnich latach, w Afganistanie.

Podczas spotkania odbyto także owocną rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju relacji bilateralnych oraz współpracy dwustronnej, współpracy politycznej i bezpieczeństwa, również w dziedzinach ekonomii, handlu, biznesu i kultury pomiędzy Afganistanem a Polską.

Spotkanie ze studentami - "Akcja Dyplomacja"

W ramach projektu „Akcja Dyplomacja” 5 maja 2017 roku naszą Ambasadę odwiedziła grupa studentów i licealistów z całej Polski. Ich spotkanie z Ambasadorem było wynikiem współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Spraw Zagranicznych działającym przy Szkole Głównej Handlowej, które zorganizowało projekt „Akcja Dyplomacja” już po raz szósty. Projekt ten ma na celu umożliwianie studentom zdobywania wiedzy z zakresu dyplomacji oraz sytuacji politycznych innych krajów.

J.E. Pan Ambasador przybliżył uczestnikom złożone realia polityczne i ekonomiczne w Afganistanie, proces zmian politycznych w kraju od lat 70. XX wieku oraz stosunki polsko-afgańskie. Pan Ambasador odpowiedział także na pytania studentów dotyczące relacji Afganistanu z sąsiadami, interwencji amerykańskiej, podziałów wewnątrz narodu afgańskiego, kryzysu migracyjnego oraz kultury afgańskiej. 

Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem

J.E. Abdul Hai Haider spotkał się 5 kwietnia 2016 z ministrem Antonim Macierewiczem w gmachu ministerstwa obrony narodowej RP.
Głównymi tematami rozmowy były: zagadnienia współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Afganistanem, wydarzenia bieżące oraz nowe potencjalne kierunki kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa. 
Strony spotkania wyraziły pozytywne opinie na temat aktualnego stanu relacji polsko-afgańskich oraz opowiedzieli się za dalszym umocnieniem i rozwojem  współpracy międzypaństwowej.

Spotkanie z Kołem Młodych Dyplomatów

19 lutego 2016 – Spotkanie w Ambasadzie z Kołem Młodych Dyplomatów

W dniu 19 lutego 2016 roku w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu J.E. Abdul Hai Haider spotkał się z członkami Koła Młodych Dyplomatów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan ambasador wygłosił wykład na temat historii Afganistanu, stosunków Afganistanu z ówczesnym Związkiem Radzieckim i okresu rządów talibów. Następnie J.E. przeanalizował obecną sytuację ekonomiczną i polityczną Afganistanu, a na końcu przybliżył słuchaczom funkcje i obowiązki ambasadora.

Po wygłoszonym wykładzie studenci zadawali pytania na temat relacji polsko-afgańskich, pracy w ambasadzie, a także trudności związanych z nauką języka polskiego.