Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się ze studentami programu Akcja Dyplomacja w Warszawie

Warszawa - Polska, środa, 25 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce spotkał się, w siedzibie ambasady ze studentami programu Akcja Dyplomacja ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Na początku pani Agnieszka Wójcik, w imieniu studentów, przedstawiła program siódmej edycji Akcji Dyplomacji, podczas której studenci chcieliby dowiedzieć się więcej o Afganistanie, a także pogłębić wiedzę ze stosunków dwustronnych z Polską.
Pani Wójcik dodała, że uczestnicy programu zostali wybrani również spoza Szkoły Głównej Handlowej, z uniwersytetów w Warszawie, ale także uczelni w innych miastach Polski.

Ambasador witając studentów podziękował Kołu Naukowemu Spraw Zagranicznych SGH za organizację wizyty. Pan Ambasador przedstawił osiągnięcia Afganistanu w dziedzinach: edukacji, zarówno wyższej jak i podstawowej, uczestnictwa kobiet w polityce, wyzwań dotyczących bezpieczeństwa oraz gospodarki, które miały miejsce w ciągu ostatnich 17 lat w Afganistanie.

W drugiej części spotkania studenci podzielili się swoją wiedzą oraz zadawali pytania na tematy związane z: bieżącą sytuacją, polityką zagraniczną, obecnością kobiet w polityce, pokojem, oraz rozwojem gospodarczym w Afganistanie. Pan Ambasador chętnie odpowiadał na wszystkie pytania i wyczerpująco wyjaśniał temat, którego dotyczyło.

Ambasador Afganistanu spotkał się z J.E. Panem Linasem Linkeviciusem, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, czwartek 19 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, z siedzibą w Warszawie, spotkał się z J.E. Panem Linasem Linkevičiusem, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. Ambasador Ahmadi i J.E. Pan Minister Linkevičius odbyli rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju stosunków bilateralnych oraz współpracy w różnych dziedzinach pomiędzy Afganistanem a Litwą.

Ambasador Afganistanu złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaite, Prezydent Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, środa 18 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, z siedzibą w Warszawie, złożył listy kredencyjne J.E. Dalii Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej.

Ambasador po złożeniu listów kredencyjnych, na spotkaniu z J.E. Prezydent Litwy przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta oraz J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu oraz narodu afgańskiego dla J.E. Prezydent oraz Litwinów za wsparcie i współpracę w Afganistanie w ostatnich latach.

Odbyto owocną rozmowę dotyczącą wzmacniana i rozwoju stosunków bilateralnych oraz współpracy w różnych dziedzinach pomiędzy Afganistanem a Litwą.

Ambasador Afganistanu spotkał się z J.E. Panem Albinasem Zanaviciusem, Wice Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej

Wilno – Litwa, środa 18 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Litewskiej, rezydujący w Warszawie spotkał się z J.E. Panem Albinasem Zanavičiusem, Wice Ministrem Spraw Zagranicznych, z Panem Neilasem Tankevičiusem, Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego oraz Panem Eduardasem Borisovem, Dyrektorem Departamentu Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

Podczas spotkania, Ambasador odbył owocną rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju współpracy bilateralnej pomiędzy Afganistanem a Litwą.