Informacje wizowe

on . Posted in Uncategorised

Uwaga! Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wniosku wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony. Pobierz wniosek 

Obywatele Polski planujący wyjazd do Afganistanu są zobowiązani przed podróżą uzyskać wizę afgańską. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed skontaktowaniem się z Ambasadą. Wymagane jest dokładne wypełnienie wszystkich rubryk formularza wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony bez dalszego postępowania. Wizy wydawane są w terminie do dziesięciu dni roboczych

 Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz: 

Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.

 Osoby ubiegające się o wizę powinny dostarczyć następujące dokumenty: 

  •       Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy,
  •       Paszport, 
  •       Wypełniona i podpisana deklaracja wizowa (do pobrania tutaj)
  • Dwie aktualne fotografie na białym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 
  • W przypadku osób aplikujących o wizę biznesową wymagana jest kopia kontraktu lub zaproszenia od partnerów biznesowych z Afganistanu,  
  • W przypadku osób aplikujących o wizę turystyczną wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów, np.: zaproszenia od znajomej osoby lub instytucji w Afganistanie, rezerwacji hotelowej, planu podróży lub zaświadczenia z biura podróży. 

Każdy wniosek wizowy rozpatrywany jest indywidualnie i może zaistnieć konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów lub przybycia na wywiad wizowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wizowego sekcja konsularna poinformuje interesanta o konieczności uiszczenia opłaty. Nie należy wnosić opłaty wizowej przed otrzymaniem decyzji w sprawie wizy. W przypadku gdy opłata wizowa zostanie uiszczona przed otrzymaniem decyzji, a wiza nie zostanie udzielona, nie będzie możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

Ważne:   

Osoby ubiegające się o wizę po raz pierwszy są zobowiązane do osobistego złożenia dokumentów.

Osoby, które wcześniej aplikowały o wizę do Afganistanu w Ambasadzie w Warszawie, lecz nie mają możliwości złożenia wniosku wizowego oraz innych wymaganych dokumentów osobiście, mają możliwość dostarczenia ich za pośrednictwem poczty (wyłącznie z terytorium Polski) lub firmy kurierskiej. Jeśli interesant chciałby odebrać swój paszport pocztą, prosimy o dołączenie do aplikacji dodatkowej koperty zwrotnej. Odbiór paszportu przez kuriera organizuje interesant. Zaleca się korzystanie ze sprawdzonych firm kurierskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszportu oraz pozostałych dokumentów. Osoba trzecia może odebrać paszport interesanta, jeśli ten przedstawi drogą mailową dane osoby odbierającej. Ponadto przy odbiorze paszportu osoba ta powinna mieć ze sobą upoważnienie do odbioru od właściciela paszportu. 

Informacja dla obywateli Afganistanu:

Afgańczycy urodzeni w Afganistanie, posiadający paszporty inne niż afgańskie, nie muszą ubiegać się o wizę. Zezwolenie na wjazd można uzyskać w Sekcji Konsularnej Ambasady. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się w zakładce Paszport afgański tej witryny.

Opłaty za wydanie wizy  

1-miesięczna wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

 

1-miesięczna wiza biznesowa jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

Wiza w trybie pilnym:

Istnieje możliwość uzyskania wizy biznesowej lub turystycznej  w trybie pilnym w ciągu 1 dnia roboczego. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu z Konsulem i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Opłaty wizowe:

1-miesięczna wiza biznesowa/turystyczna jednokrotnego wjazdu 150 EUR (+ opłata bankowa)

Opłatę za wizę należy wnieść na konto:  

Beneficjent:

Embassy of Afghanistan
ul. Goplańska 1
02-954 Warszawa

DLA PRZELEWÓW KRAJOWYCH:

Santander Bank Polska S.A. 

Numer konta: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003 

DLA PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:  

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: PL 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003

SWIFT: WBKPPLPP

Wszelkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Ambasada nie przyjmuje płatności w gotówce. 

Minister spraw zagranicznych J.E. Salahuddin Rabbani

on . Posted in Uncategorised

H.E. Salahuddin RabbaniŻyciorys J.E. Salahuddina Rabbani

Minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu

 

Salahuddin Rabbani urodził się was w Kabulu 10 maja 1971 roku. Dyplom licencjacki z zarządzania i marketingu otrzymał w roku 1995 w Arabii Saudyjskiej na Uniwersytecie Ropy Naftowej i Minerałów imienia króla Fahda. Dyplom magisterski w zakresie biznesu i zarządzania obronił na Kingston University w Wielkiej Brytanii w roku 2000, a następnie rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu jako doradca polityczny przy afgańskiej misji w ONZ. W trakcie pełnienia tej funkcji  współpracował z Radą Bezpieczeństwa ONZ w szeregu kwestii związanych z międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. 

W roku 2006 rozpoczął studia podyplomowe na Columbia University, a w 2008 ukończył studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych.  Wkrótce potem wrócił do Afganistanu i służył jako doradca polityczny swojego ojca, Prezydenta Burhanuddina Rabbaniego. W 2010 roku Salahuddin Rabbani został Ambasadorem Islamskiej Republiki Afganistanu w Turcji.  Po tragicznym zamachu na jego ojca we wrześniu 2011, został wybrany przywódcą ugrupowania Jamiat-e-Islami.

W marcu 2012 roku ówczesny Prezydent Hamid Karzai mianował Salahuddina Rabbani nowym Przewodniczącym Afgańskiej Rady Pokoju. Po utworzeniu Rządu Jedności Narodowej, Salahuddin Rabbani 12 stycznia 2015 roku otrzymał od Prezydenta Ashrafa Ghani tekę Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu.  Jego nominacja spotkała się z wotum zaufania ze strony afgańskiego Parlamentu (Wolesi Jirga) dnia 28 stycznie 2015. Salahuddin Rabbani został zaprzysiężony jako Minister 1 lutego 2015.

Salahuddin Rabbani jest żonaty i ma czworo dzieci.

  Tekst w oparciu o materiał ze strony: http://mfa.gov.af/en/page/3872/4086

Charge D'affaires

on . Posted in Uncategorised

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej
 
Wkrótce zostanie opublikowane CV.

OFFICIAL LANGUAGES

on . Posted in Uncategorised

 Official Languages:

- Pashto

 - Dari

According to the Article Sixteen of Afghanistan Constitution: From amongst Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pachaie, Nuristani, Pamiri and other current languages in the country, Pashto and Dari shall be the official languages of the state.

Ethnics in Afghanistan: 

According to the article four of Afghanistan Constitution: National sovereignty in Afghanistan shall belong to the nation, manifested directly and through its elected representatives. The Nation of Afghanistan is composed of all individuals who possess the citizenship of Afghanistan.

The nation of Afghanistan shall be comprised of Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie,     Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and other tribes.

The word of Afghan shall apply to every citizen of Afghanistan. No individual of the nation of Afghanistan shall be deprived of citizenship. . . .

Konstytucja Afganistanu

on . Posted in Uncategorised

Obecnie obowiązująca Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu została uchwalona przez ponad 500 delegatów, reprezentujących społeczeństwo całego kraju podczas zgromadzenia Loja Dżirgi (w dniach 13 grudnia 2003 - 4 stycznia 2004 roku).

Oficjalnie konstytucję ratyfikował prezydent Hamid Karzaj podczas uroczystości 26 stycznia 2004 roku w Kabulu.

Tekst konstytucji w języku angielskim dostępny jest tutaj: The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan.