Informacje wizowe

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Uwaga! Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wniosku wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony. Pobierz wniosek 

Obywatele Polski planujący wyjazd do Afganistanu są zobowiązani przed podróżą uzyskać wizę afgańską. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed skontaktowaniem się z Ambasadą. Wymagane jest dokładne wypełnienie wszystkich rubryk formularza wizowego, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać odrzucony bez dalszego postępowania. Wizy wydawane są w terminie do dziesięciu dni roboczych

 Godziny przyjmowania interesantów w sprawie wiz: 

Od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 15:00.

W piątki Sekcja Konsularna jest nieczynna.

 Osoby ubiegające się o wizę powinny dostarczyć następujące dokumenty: 

  •       Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek wizowy,
  •       Paszport, 
  •       Wypełniona i podpisana deklaracja wizowa (do pobrania tutaj)
  • Dwie aktualne fotografie na białym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, 
  • W przypadku osób aplikujących o wizę biznesową wymagana jest kopia kontraktu lub zaproszenia od partnerów biznesowych z Afganistanu,  
  • W przypadku osób aplikujących o wizę turystyczną wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów, np.: zaproszenia od znajomej osoby lub instytucji w Afganistanie, rezerwacji hotelowej, planu podróży lub zaświadczenia z biura podróży. 

Każdy wniosek wizowy rozpatrywany jest indywidualnie i może zaistnieć konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów lub przybycia na wywiad wizowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wizowego sekcja konsularna poinformuje interesanta o konieczności uiszczenia opłaty. Nie należy wnosić opłaty wizowej przed otrzymaniem decyzji w sprawie wizy. W przypadku gdy opłata wizowa zostanie uiszczona przed otrzymaniem decyzji, a wiza nie zostanie udzielona, nie będzie możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

Ważne:   

Osoby ubiegające się o wizę po raz pierwszy są zobowiązane do osobistego złożenia dokumentów.

Osoby, które wcześniej aplikowały o wizę do Afganistanu w Ambasadzie w Warszawie, lecz nie mają możliwości złożenia wniosku wizowego oraz innych wymaganych dokumentów osobiście, mają możliwość dostarczenia ich za pośrednictwem poczty (wyłącznie z terytorium Polski) lub firmy kurierskiej. Jeśli interesant chciałby odebrać swój paszport pocztą, prosimy o dołączenie do aplikacji dodatkowej koperty zwrotnej. Odbiór paszportu przez kuriera organizuje interesant. Zaleca się korzystanie ze sprawdzonych firm kurierskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszportu oraz pozostałych dokumentów. Osoba trzecia może odebrać paszport interesanta, jeśli ten przedstawi drogą mailową dane osoby odbierającej. Ponadto przy odbiorze paszportu osoba ta powinna mieć ze sobą upoważnienie do odbioru od właściciela paszportu. 

Informacja dla obywateli Afganistanu:

Afgańczycy urodzeni w Afganistanie, posiadający paszporty inne niż afgańskie, nie muszą ubiegać się o wizę. Zezwolenie na wjazd można uzyskać w Sekcji Konsularnej Ambasady. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się w zakładce Paszport afgański tej witryny.

Opłaty za wydanie wizy  

1-miesięczna wiza turystyczna jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

1-miesięczna wiza biznesowa jednokrotnego wjazdu 100 EUR (+ opłata bankowa)

1-miesięczna wiza biznesowa jednokrotnego wjazdu (zaproszenie od MSZ Islamskiej Republiki Afganistanu) 50 EUR (+ opłata bankowa) 

3-miesięczna wiza biznesowa wielokrotnego wjazdu 300 EUR (+ opłata bankowa) 

6-miesięczna wiza wielokrotnego wjazdu 600 EUR (+ opłata bankowa)

Wiza w trybie pilnym:

Istnieje możliwość uzyskania wizy biznesowej lub turystycznej  w trybie pilnym w ciągu 1 dnia roboczego. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu z Konsulem i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Opłaty wizowe:

1-miesięczna wiza biznesowa/turystyczna jednokrotnego wjazdu 150 EUR (+ opłata bankowa)

3-miesięczna wiza biznesowa/turystyczna wielokrotnego wjazdu 350 EUR (+ opłata bankowa)

Opłatę za wizę należy wnieść na konto:  

Beneficjent:

Embassy of Afghanistan
ul. Goplańska 1
02-954 Warszawa

DLA PRZELEWÓW KRAJOWYCH:

Deutsche Bank Polska S.A. 

Numer konta: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003 

DLA PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH:  

Deutsche Bank Polska S.A.
Numer konta: PL 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003

SWIFT: DEUTPLPX

Wszelkie opłaty bankowe pokrywa wpłacający. Ambasada nie przyjmuje płatności w gotówce. 

Minister spraw zagranicznych J.E. Salahuddin Rabbani

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

H.E. Salahuddin RabbaniŻyciorys J.E. Salahuddina Rabbani

Minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu

 

Salahuddin Rabbani urodził się was w Kabulu 10 maja 1971 roku. Dyplom licencjacki z zarządzania i marketingu otrzymał w roku 1995 w Arabii Saudyjskiej na Uniwersytecie Ropy Naftowej i Minerałów imienia króla Fahda. Dyplom magisterski w zakresie biznesu i zarządzania obronił na Kingston University w Wielkiej Brytanii w roku 2000, a następnie rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu jako doradca polityczny przy afgańskiej misji w ONZ. W trakcie pełnienia tej funkcji  współpracował z Radą Bezpieczeństwa ONZ w szeregu kwestii związanych z międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. 

W roku 2006 rozpoczął studia podyplomowe na Columbia University, a w 2008 ukończył studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych.  Wkrótce potem wrócił do Afganistanu i służył jako doradca polityczny swojego ojca, Prezydenta Burhanuddina Rabbaniego. W 2010 roku Salahuddin Rabbani został Ambasadorem Islamskiej Republiki Afganistanu w Turcji.  Po tragicznym zamachu na jego ojca we wrześniu 2011, został wybrany przywódcą ugrupowania Jamiat-e-Islami.

W marcu 2012 roku ówczesny Prezydent Hamid Karzai mianował Salahuddina Rabbani nowym Przewodniczącym Afgańskiej Rady Pokoju. Po utworzeniu Rządu Jedności Narodowej, Salahuddin Rabbani 12 stycznia 2015 roku otrzymał od Prezydenta Ashrafa Ghani tekę Ministra Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu.  Jego nominacja spotkała się z wotum zaufania ze strony afgańskiego Parlamentu (Wolesi Jirga) dnia 28 stycznie 2015. Salahuddin Rabbani został zaprzysiężony jako Minister 1 lutego 2015.

Salahuddin Rabbani jest żonaty i ma czworo dzieci.

  Tekst w oparciu o materiał ze strony: http://mfa.gov.af/en/page/3872/4086

Ambasador

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

 
H.E. Abdul Hai Haider

Jego Ekscelencja dr Abdul Hai Haider

 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej

 W dniu 11 lutego ambasador Abdul Hai Haider wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu. Obecna nominacja jest już trzecią w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasador Haider rozpoczął karierę dyplomatyczną w 1998 roku jako I Sekretarz. Niebawem został podniesiony do rangi radcy, obejmując funkcję chargé d’affaires. W latach 2002-2007 piastował stanowisko szefa misji dyplomatycznej w Polsce. 

Przed rozpoczęciem obecnej kadencji ambasador Haider pełnił rolę wiceministra spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu. 

Ambasador włada językiem angielskim, polskim oraz dari.

Jego Ekscelencja ma żonę i córkę.

  

Grupy etniczne

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Przybliżone zestawienie grup etnicznych w Afganistanie wg CIA Factbook wygląda następująco:
Pasztuni - 42%, Tadżycy - 27%, Hazarowie - 9%, Uzbecy - 9%, Ajmakowie - 4%, Turkmeni - 3%, Beludżowie - 2%, inni - 4%.
 
Pasztuni dominują obecnie w południowo-wschodniej części Afganistanu. Około połowa mieszkańców kraju mówi w ich języku - paszto. Wiele plemion składa się z etnicznych grup pasztuńskich, z których najliczniejsze to Gilzai i Durrani. Południowo-wschodnie tereny znane są jako „ziemia Pasztunów", ale w 1893 została podzielona w wyniku umowy pomiędzy Amirem Adbur Rahman Chanem i Wielką Brytanią. Granica, która oddziela część afgańską od brytyjskiej nazywana jest linia Duranda. Część afgańska to region w kształcie półksiężyca wzdłuż ówcześnie brytyjskiej, obecnie pakistańskiej granicy. Na terenie całego kraju istnieje wiele enklaw pasztuńskich, które wskazują na zmiany w rozmieszczeniu populacji na przestrzeni wieków.
Paszutni są sunnitami, pod względem antropologicznym zaliczają się do rasy białej. Dużą rolę w ich kulturze odgrywa tzw. pasztunwali - kodeks honorowy.
 
Tadżycy są kolejną dużą grupą etniczną, stanowią ok. 27% populacji. Zasiedlają oni głównie północno-wschodnią część kraju, region z wysokimi górami i płaskowyżami, ich skupiska można znaleźć również w zachodniej części kraju, w miastach Herat i Farah. Są oni w przeważającym stopniu sunnitami, mówią w języku dari (posługuje się nim ok. 50% populacji Afganistanu), z czasem przejęli kulturę ludów tureckich. Prowadzą osiadły tryb życia, budują wioski, w których są domy z błota lub kamienia z płaskim dachem, uprawiają zboże, jęczmień, proso. Słyną z ogrodów z melonami i różnymi owocami.
Tadżycy należą do rasy białej, tak jak Pasztuni, często mają jasne włosy i zielone oczy. Tadżycy w odległych rejonach górskich są szyitami.

Inną dominującą grupą etniczną, zamieszkującą południową część kraju, są Beludżowie. Pierwsza wzmianka o tym plemieniu pochodzi z X wieku. Jest to lud głównie koczowniczy, choć część z nich trudni się rolnictwem, uprawą zbóż. Naród Beludżów jest podzielony pomiędzy trzema krajami - Pakistanem, Iranem i Afganistanem. Terytorium, kiedyś określane mianem Beludżystanu, choć tylko przez krótki czas mogło być nazywane państwem, posiada ślady archeologiczne ludzi z epoki kamienia, najważniejszym z których jest wykopalisko z neolitu w Mehrhar (7000-3000 p.n.e.), obecnie na terenie Pakistanu. Etniczne pochodzenie Beludżów nie jest jasne, niektórzy naukowcy twierdzą, że są to arianie, inni że pochodzą oni od Semitów, potomków bratanka Noego. Pewne jest jednak, że są mieszanką wielu różnych plemion, takich jak Hunowie, Scytowie, Turcy, Partowie, Kuszanowie i wiele innych. Najprawdopodobniej inwazja mongolska w centralnej Azji spowodowała migrację Beludżów z rejonów Morza Kaspijskiego w 1200 roku naszej ery. 
Beludżowie są sunnitami, wyemigrowali z Iranu, ich język jest blisko spokrewniony z językiem perskim. Południowo-zachodnia część Afganistanu to tereny półpustynne lub pustynne (głównie prowincja Helmand), Beludżowie są znani z hodowli wielbłądów.

Centralny teren górski Afganistanu jest zdominowany przez Hazarów, lud środkowo-azjatycki, prawdopodobnie pochodzenia wschodnio-tureckiego, choć ich pochodzenie etniczne nie jest pewne. Niektórzy naukowcy twierdzą, że są spokrewnieni z ludami mongolskimi, inni, że z Kuszanami. Zamieszkują oni te tereny od XII wieku, obecnie stanowią ok. 11% populacji Afganistanu. Hazarowie mówią w języku hazarskim (hazaragi), jest to dialekt dari ze słowami tureckimi i mongolskimi. Większość Hazarów to szyici.

Loja Dżirga (wielkie zgromadzenie)

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Loja Dżirga dosłownie oznacza wielkie zgromadzenie, jest to zwrot zaczerpnięty z nazw wielkich spotkań pomiędzy danymi Azjatami. Słowa loja (wielki) i dżirga (zarząd,zebranie, dyskusja czy spotkanie) oznacza w języku mongolskim i tureckim wielki namiot (Ger, znaczy namiot).

Obecnie w Afganistanie Loja Dżirga to narodowe zebranie notabli, wodzów plemiennych, przywódców religijnych, zwoływane w celu omówienia ważnych spraw, problemów czy reform istotnych dla narodu. Po raz pierwszy została powołana przez Ahmada Szacha Durrani w 1747 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją zwoływania członków wszystkich grup etnicznych, aby wspomóc odbudowę współczesnego Afganistanu. Loja Dżirga jest typowo afgańskim mechanizmem budujący zgodę, opartym na pasztuńskiej instytucji Dżirgi, która w strukturze plemiennej odwołuje się do rady starszyzny, dowódców plemiennych, rodów, klanów, głów rodzin. 
Podczas rządów Amira Abdula Rahman Khana (1880-1901) w skład Loji Dżirgi wchodziło kilka Sardars, ważnych chanów (elit wiejskich) oraz przywódców religijnych. Tradycja była utrzymana aż do zamachu stanu dokonanego przez komunistów w 1978 roku. 

W czerwcu 2002 roku, po upadku rządów Talibów, Loja Dżirga wybrała tymczasową administrację, składającą się z około 1500 delegatów z całego kraju, którzy zbierali się w Kabulu. Każdy z 362 dystryktów Afganistanu uzyskiwał przynajmniej jedno miejsce, kolejne 1 miejsce było przydzielone na 22 000 mieszkańców. 160 miejsc przeznaczono dla kobiet. Nie wykluczono żadnych grup społecznych, poza oskarżonymi o popełnienie aktów terroryzmu lub podejrzanych o przestępstwo. W styczniu 2004, druga Loja Dżirga ratyfikowała nową Konstytucję Afganistanu. Reprezentacja Talibów nie brała udziału w obradach, jednak były obecne grupy, które podzielają niektóre ich poglądy.