Ambasador Afganistanu złożył listy kredencyjne J.E. Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estonii

Tallin – Estonia, czwartek 12 kwietnia 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Republice Estonii, rezydujący w Warszawie, złożył listy kredencyjne J.E. Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estonii. Następnie ambasador Afganistanu odbył spotkanie z J.E. Prezydent oraz panem Svenem Mikser, Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Estonii.

Podczas tych spotkań, Ambasador Afganistanu przekazał pozdrowienia i wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta i J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu oraz narodu afgańskiego dla J.E. Prezydent i Estończyków za wsparcie i współpracę Estonii w ostatnich latach, w Afganistanie. Odbyto także owocną rozmowę dotyczącą umacniania i rozwoju współpracy dwustronnej pomiędzy Afganistanem a Estonią.

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z Dyrektorem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – środa, 8 marca 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z szanownym panem Bartoszem Grodeckim, Dyrektorem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania odbyto rozmowę oraz wymianę poglądów dotyczących współpracy dwustronnej, a w szczególności konsularnej pomiędzy Afganistanem a Polską.

Ambasador Afganistanu w Warszawie spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. Bezpieczeństwa, Konsularnych i Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Warszawa – środa, 7 lutego 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z szanownym panem Bartoszem Cichockim, Podsekretarzem Stanu ds. Bezpieczeństwa, Konsularnych i Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania odbyto owocną rozmowę dotyczącą 90 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Afganistanem a Polską oraz wzmacniania i rozwoju stosunków bilateralnych.