Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prymasowskim

18 stycznia 2016 – Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prymasowskim ministra rozwoju pana Mateusza Morawieckiego z korpusem dyplomatycznym

Najważniejszym tematem rozmów były główne cele rozwoju gospodarczego Polski. Podsumowano wyniki dotychczasowej współpracy międzynarodowej oraz określono nowe perspektywy jej rozwoju. Minister rozwoju Mateusz Morawiecki  poinformował o powołaniu Rady ds. Innowacyjności  i Agencji  Wspierania Eksportu, a także podkreślił, że Polska jest otwarta na inwestycje zagraniczne.

Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych RP oraz dyrektorem DAP w MSZ

W dniu 27 listopada 2014 roku J.E. Abdul Hai Haider złożył wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i spotkał się z J. E. Grzegorzem Schetyną, ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz panem Filipem Grzegorzewskim, dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkania poświęcone były omówieniu bieżących kwestii polsko-afgańskiej współpracy dyplomatycznej oraz obecności polskiej placówki dyplomatycznej w Afganistanie.