بازديد سفير افغانستان از مکتب دیپلوماسی استونیا

تالين - استونيا، دوشنبه مؤرخ 6 حوت 1397

گل حسین احمدی سفیر غیر مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری استونیا، از مکتب (انستیتوت) دیپلوماسی استونیا بازدید بعمل آورده و با محترمه ماری لیس اسلانگ و خانم ماریا پلووم مدیران برنامه های آموزشی و بورسیه های تحصیلی مکتب دیپلوماسی استونیا ملاقات نمود.

در این ملاقات سفیر افغانستان در ابتداء از مساعدت های با ارزش مکتب دیپلوماسی استونیا در اعطای بورسیه های تحصیلی و برنامه های آموزشی برای دیپلوماتان جوان افغانستان در طول سال های گذشته ابراز امتنان و قددانی نموده و در مورد برخی از دست آورد های جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های مختلف مخصوصا معارف و تحصییلات عالی معلومات ارائه نمود.

مدیر برنامه های آموزشی مکتب دیپلوماسی استونیا با ابراز خرسندی از بازدید سفیر افغانستان از مکتب دیپلوماسی استونیا گفت: از شما دعوت بعمل می آوریم تا در سفر بعدی خویش نیز به تالین، از این مکتب دیدن نموده و در مورد اوضاع جاری و دست آورد های افغانستان در سال های اخیر، سخنرانی نمایید.

ایشان در ادامه صحبت های خویش گفت: مکتب دیپلوماسی استونیا در طول چند سال گذشته، بورسیه های تحصیلی را به افغانستان اعطاء نموده است، هم اکنون دو نفر از افغانستان در حال تحصیل در این مکتب می باشند و قرار است، در آینده نزدیک برنامه های آموزشی کوتاه مدت را نیز این مکتب، با اشتراک دیپلوماتان جوان از کشورهای مختلف راه اندازی نماید و از افغانستان نیز در این برنامه آموزشی کوتاه مدت دعوت خواهد شد.

سفیر افغانستان با ابراز آمادگی برای ایراد سخنرانی در سفر بعدی خویش به تالین در مکتب دیپلوماسی استونیا، از شمولیت افغانستان در برنامه های آموزشی کوتاه مدت مکتب دیپلوماسی استونیا نیز تشکر و قدردانی بعمل آورد.

این ملاقات با اهدای تحایف از صنایع دستی کشور از سوی سفیر افغانستان به مدیران برنامه های اسکالرشیپ و برنامه های آموزشی مکتب دیپلوماسی استونیا خاتمه یافت.