محمد حنیف اتمر، سرپرست و نامزد وزیر امور خارجه ج. ا. افغانستان

  H.E mohammad haneef atmar

بیوگرافی جلالتمآب محمد حنیف اتمر، سرپرست و نامزد وزیر امور خارجه جمهور اسلامی افغانستان

 

محترم محمد حنیف اتمر به عنوان نامزد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان کار مینماید. ایشان از ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ به عنوان مشاور امنیت ملی، از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۰ به عنوان وزیر امور داخله، از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۸ منحیث وزیر معارف و از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۶ به عنوان وزیر انکشاف دهات اجرای وظیفه نموده است.  

آقای اتمر اصلاحات اساسی را در چهارچوب نیروها و رهبری پولیس در جریان کار اش به صفت وزیر امور داخله وزارت امور داخله طرح و عملی نمود. وی بطور موفقیت آمیز برنامه راهبردی ملی آموزش و پرورش افغانستان را که نتایج قابل توجهی در گسترش آموزش و ارتقاء کیفیت در سراسر کشور، بخصوص دست آوردهای ملموسی در زمینه پرورش دختران و زنان داشت، به راه انداحت.  دیزاین و تطبیق تلاش های توسعه روستاهای افغانستان، برنامه همبستگی ملی تحت رهبری وی منجر به پیشرفت های اساسی در اداره محلی، معیشت، زیرساخت ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی بیش از دو سوم جوامع روستایی افغانستان شده است. آقای اتمر به عنوان عضو کمیته نظارت ریاست جمهوری، در ترتیب و تدوین اولین استراتیژی توسعه ملی افغانستان نقش اساسی داشت    .
آقای اتمر دارای مدرک ماستری در پالیسی عامه و مطالعات توسعه پس از جنگ از دانشگاه یورک، انگلستان است و آثار علمی مختلفی را درباره نقش کمک های بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده است    .