جلالتمآب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان

official-photo-of-President-Ghani

زندگینامه

محمد اشرف غنی در سال ۱۳۲۸ هـ ش در یک خانوادۀ دیندار و روشن‌فکر به دنیا آمد. دورۀ ابتدایی مکتب را در ولایت لوگر سپری نمود و از لیسۀ حبیبیۀ کابل فارغ التحصیل گردید. پدرش در دورۀ شاهی در موقف‌های بلند حکومتی به انجام وظیفه پرداخته است.‌
محمد اشرف غنی در اوایل دورۀ جوانی جهت تحصیل به کشور لبنان سفر کرد و از پوهنتون امریکایی بیروت با اخذ نمرات بلند، لیسانس و ماستری را در رشتۀ علوم سیاسی به دست آورد. در سال ۱۳۵۳ و پس از ختم تحصیل به کشور بازگشت و در بخش انسان‌شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل به تدریس آغاز نمود. در سال ۱۳۵۶ با دریافت بورسیۀ تحصیلی به امریکا رفت و از پوهنتون کلمبیا در آن کشور ماستری دوم را در رشتۀ روابط بین الملل به دست آورد و پس از آن از همین پوهنتون در رشته مردم‌شناسی دکتورای خویش را نیزاخذ نمود.
محمد اشرف غنی در سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ میلادی از پوهنتون امریکایی اسکرانتن و از پوهنتون کانادایی گلف، دو دکتورای افتخاری نیز به دست آورد. به همین ترتیب وی به مدت یک سال دورۀ سیرت النبی را در شهرهای کراچی و لاهور پاکستان فرا گرفت. او در پوهنتون اورهوس دنمارک و بین سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۷۰ در پوهنتون‌های معتبر امریکا از جمله بریکلی و جانزهاپکنز به صفت استاد ایفای وظیفه نموده است .
در جریان تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان، اکثر اعضای خانوادۀ وی زندانی گردیدند و به همین جهت اشرف غنی اقامت در امریکا را ترجیح داد و به ادامۀ تحصیلات دکتورا پرداخت. وی رسالۀ دکتورای خویش را در زمینۀ تاریخ معاصر افغانستان به رشتۀ تحریر در آورد.
محمد اشرف غنی در سال ۱۳۷۰ در بانک جهانی به حیث مشاور ارشد مقرر شد و به مدت یازده سال به انجام وظیفه پرداخت. وی کارش را در جنوب آسیا با طرح نمودن پروژه‌ها آغاز کرد و پس از آن یک استراتیژی سیاسی را برای بانک جهانی تدوین نمود. اشرف غنی در سال ۱۳۷۵ یک سلسله اصلاحات بنیادی را در مورد اداره‌ها و ارگان‌های دولتی در جهان نیز پیشنهاد نمود. موصوف به مدت پنج سال در کشورهای چین، هند و روسیه  بخاطر تطبیق پروژه‌های بزرگ و اصلاحات اقتصادی به گونۀ مؤثر کار کرد. محمد اشرف غنی در جریان کار در بانک جهانی، دوره‌های آموزشی تحت عنوان رهبریت که از سوی پوهنتون‌های تجارتی اینسید و استنفورد دایر گردیده بود، را نیز تعقیب کرده است.
محمد اشرف غنی پس از سقوط نظام طالبان به افغانستان برگشت و به عنوان مشاور ارشد نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. وی در زمینۀ عملی شدن پروسۀ بن نیز سهم داشت و در ادارۀ مؤقت به صفت مشاور ارشد انجام وظیفه نمود. او در برگزاری لویه‌جرگه‌های اضطراری و قانون اساسی نیز نقش بنیادی داشته است.
محمد اشرف غنی در سال ۲۰۰۲ میلادی به حیث وزیر مالیه مقرر شد که در این زمینه کارهای ارزشمندی را انجام داد. در بخش مالی با ابتکارات و اصلاحات بنیادی سیاست مالی کشور، پروسۀ شفافیت و حساب‌دهی را عملاً  به وجود آورد و در طی سه هفته عواید دولت را مرکزی نمود. در دورۀ فعالیت او بانک‌نوت‌های جدید چاپ، خزانه کمپیوتری و سیستم واحد خزانه رایج گردید و همچنان سیستم تعرفات گمرکی نیز اصلاح شد. او از برکت تجارب و اندوخته‌های علمی‌اش کمک‌های زیاد جامعۀ جهانی را جلب و جذب کرد. در سال ۱۳۸۲ به عنوان وزیر مالیۀ برتر کشورهای آسیایی شناخته شد و در نتیجۀ انجام خدمات بزرگ از سوی رئیس جمهور پیشین حامد کرزی،  مدال عالی  دولتی سید جمال الدین افغان به وی تفویض گردید.
محمد اشرف غنی در سال ۱۳۸۳ در کنفرانس برلین، به منظور مصئونیت آیندۀ مردم افغانستان، برنامۀ هفت ساله را پیشنهاد کرد که این طرح به عنوان بهترین طرح شناخته شد. به همین ترتیب وی با تلاش و ابتکار، برنامۀ همبستگی ملی را نیز ایجاد نمود. در همین سال، پس از انتخاب آقای کرزی به صفت رئیس جمهور، محمد اشرف غنی از اشتراک در کابینه خودداری کرد و مسئولیت پوهنتون کابل را عهده‌دار گردید و در آنجا انستیتوت مؤثریت دولتی را نیز بنیانگذاری کرد.
ایشان بر علاوۀ نوشتن صدها مقاله و آثار علمی، در مواردی چون دین مبین اسلام، حقوق و عدالت اجتماعی زنان، تاسیس دولت در جامعۀ قبایلی و حل منازعات در محکمۀ شریعت اسلامی آثار و نوشته‌های تحقیقی داشته است. همچنان موضوعاتی از قبیل ادبیات معاصر افغانستان، تاریخ ۴۰۰ سالۀ افغانستان، دولت‌های ناکام و خط و مشی کامیابی آنان و راه‌ نظام عادلانه نیز از جمله آثار تحقیقی محمد اشرف غنی می‌باشد.
حکومت پیشین افغانستان در زمان زعامت حامد کرزی از محمد اشرف غنی در خصوص مسایل مختلف حکومتداری نیز مشوره  می گرفت که به شمول برگزاری کنفرانس کابل، در تطبیق اکثر برنامه‌های ملی سهم فعال داشته است.
به همین ترتیب محمد اشرف غنی در سال ۲۰۱۰ میلادی روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نظامیان خارجی به نیروهای افغان را عهده‌دار بود که در ۳۴ ولایت افغانستان با سفرهای کاری و با به دست آوردن تجارب زیاد امنیتی این وظیفه را با مؤفقیت به انجام رساند.
محمد اشرف غنی در دو دور انتخابات گذشته خود را به کرسی ریاست جمهوری نامزد نموده بود. او سرانجام در سال ۱۳۹۳هـ ش و پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان تعیین شد و در هفتم میزان همین سال در قصر سلام‌خانۀ ارگ ریاست جمهوری در حضور قاضی القضات حلف وفاداری بجا آورد و به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان آغاز به کار نمود.
محمد اشرف غنی منحیث رئیس جمهور افغانستان در ابتدا و آغاز کارش مبارزۀ گسترده را علیه فساد اداری آغاز نمود و حکم بررسی مجدد و دقیق قضیۀ بحران کابل بانک را صادر کرد، به همین ترتیب رئیس جمهور  در روزهای نخست کار  به هدف ایجاد اصلاحات در ادارات و حکومتداری خوب گام های عملی و محکم برداشت که مورد استقبال گرم مردم افغانستان قرار گرفت. برنامه های اصلاحی و اقتصادی محمد اشرف غنی، مردم را بیشتر به یک آیندۀ خوب، آرام و مرفه امیدوار و باورمند ساخته است.