آغاز صدور پاسپورتهای ماشین خوان

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

به اطلاع عموم هموطنان گرامی رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا از تاریخ، 15 دسمبر 2015 صدور پاسپورتهای ماشین خوان را آغاز می نماید. آنعده از هموطنان عزیز که می خواهند پاسپورت جدید بگیرند، و یا خواهان تغییر پاسپورتهای قبلی شان به پاسپورتهای جدید می باشند، می توانند همه روزه از ساعت 9:00 الی 13:00 به این نماینده گی مراجعه نمایند.

دارندگان پاسپورتهای تحصیلی نیز می توانند پاسپورتهای شان را تبدیل نمایند.

 

 قابل یاد آوریست که پاسپورتهای قبلی قابل تمدید نمی باشد. 

 

 

لطفاً قبل از مراجعه  اینجا را مطالعه نموده و اسناد و مدارک لازم را تهیه نمایید.

اطلاعیه- روز عاشورا

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

به اطلاع عموم هموطنان عزیز رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا به تاریخ 3 نوامبر 2014 به مناسبت فرارسیدن دهم محرم "روز عاشورا" تعطیل می باشد. 

زبان های رسمی

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

Official Languages: 

- Pashto 

- Dari  

According to the Article Sixteen of Afghanistan Constitution: From amongst Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pachaie, Nuristani, Pamiri and other current languages in the country, Pashto and Dari shall be the official languages of the state.

Ethnics in Afghanistan: 

According to the article four of Afghanistan Constitution: National sovereignty in Afghanistan shall belong to the nation, manifested directly and through its elected representatives. The Nation of Afghanistan is composed of all individuals who possess the citizenship of Afghanistan.

The nation of Afghanistan shall be comprised of Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie,     Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and other tribes.

The word of Afghan shall apply to every citizen of Afghanistan. No individual of the nation of Afghanistan shall be deprived of citizenship. . . .