ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با معاون پارلمان جمهوری پولند

 
روز سه شنبه مؤرخ دوم عقرب سال 1396 مطابق 24 اکتوبر 2017 محترم گل حسین احمدی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری پولند، با آقای ریشارد تیرلیسکی     (Dr. Ryszard Terlecki) معاون پارلمان جمهوری پولند، دیدار و ملاقات نمود             
در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا و معاون پارلمان جمهوری پولند که در عین حال رئیس گروپ پارلمانی حزب بر سر اقتدار قانون و عدالت جمهوری پولند نیز می باشد، در زمینه روابط دو جانبه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و ایجاد روابط پارلمانی بین دو کشور، به تفصیل صحبت و تبادل نظر نمودند    .