ملاقات سفیر افغانستان با رئیس امور قونسلی وزارت امور خارجه پولند

 

روز پنجشنبه مؤرخ ١٧ حوت ١٣٩٦ گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا با محترم برتوش گروديسكى رئيس امور قونسلى وزارت امور خارجه جمهورى پولند ملاقات نمود. در اين ملاقات كه در آن، محمد داود نورزى مستشار اين سفارت نيز اشتراك نموده بود، هر دو جانب در مورد عرصه هاى مختلف روابط دوجانبه، مخصوصا در زمينه هاى همكارى قونسلى بين افغانستان و پولند صحبت و تبادل نظر نمودند    .