ملاقات سفیر افغانستان با رئیس تشریفات وزارت امور خارجه استونیا

 

تالين - استونيا، امروز چهارشنبه مؤرخ ٢٢ حمل ١٣٩٧ مطابق ١١ آپريل ٢٠١٨           
آقای گل حسین احمدی با افتخار و خرسندی، كاپى "اعتماد نامه" خويش را بحيث سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونيا به آقاى لاورى بمبوس رئيس تشريفات وزارت امور خارجه اين كشور، تقديم نمود.