Spotkanie Noworoczne w gmachu Senatu

26 stycznia 2016 - Spotkanie Noworoczne w gmachu Senatu marszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego z Korpusem Dyplomatycznym

Na spotkaniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczył, że najważniejszymi wyzwaniami dla wspólnoty międzynarodowej pozostają bezpieczeństwo obywateli państw oraz kryzys imigracyjny. Bardzo ważny dla Senatu jest udział w delegacjach, zgromadzeniach i organizacjach międzynarodowych. W spotkaniu noworocznym wziął udział także nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyplomatycznego abp Celestino Migliore.