Seminarium gospodarcze

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ambasadą Islamskiej Republiki Afganistanu zorganizowała seminarium gospodarcze, które odbyło  się w dniu: 18 grudnia 2013 roku w godzinach 10.30 – 15.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie. 

Polsko-Afgańskie Forum Gospodarcze było miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie  możliwości współpracy dwustronnej.

Podczas seminarium odbyły się rozmowy biznesowe z przedstawicielami firm afgańskich zainteresowanych nawiązaniem wymiany handlowej w poszczególnych branżach:

  • artykuły spożywcze i przetwórstwo,
  • maszyny, urządzenia, materiały dla budownictwa,
  • infrastruktura,
  • logistyka,
  • maszyny i urządzenia dla górnictwa,
  • sprzęt do wydobycia ropy i gazu,
  • farmaceutyki,
  • wyposażenie szpitali,
  • bankowość.