Polacy szkolą afgańskie służby reagowania kryzysowego

9 grudnia 2013 r. rozpoczęło się szkolenie dla dziesięciu przedstawicieli Afgańskiej Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Przedsięwzięcie to jest organizowane w Warszawie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz NATO.
 

Polski system zarządzania kryzysowego, tworzony od ponad 20 lat, funkcjonuje bardzo dobrze. Chcielibyśmy podzielić się tymi doświadczeniami z Wami – mówił do gości z Afganistanu podczas rozpoczęcia szkolenia dyrektor KSAP Jan Pastwa.

                                                                                       

System zarządzania kryzysowego Afganistanu jest dopiero tworzony, dlatego administracja potrzebuje wzorców, na których mogłaby opierać budowę sprawnych mechanizmów ułatwiających koordynację służb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest szkolenie, które ma na celu pokazanie różnych modeli zarządzania kryzysowego – m.in. na przykładzie Polski i Węgier.

 

Istotnym elementem szkolenia będzie praktyczna nauka koordynacji pomocy udzielanej przez inne państwa w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej. Zajęcia poprowadzą również eksperci NATO, którzy omówią m.in. system zarządzania kryzysowego Paktu Północnoatlantyckiego oraz współpracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ czy Czerwony Krzyż/Czerwony Półksiężyc. Nabyte w ramach szkolenia umiejętności będą istotne także z uwagi na budowę regionalnego systemu wsparcia w sytuacjach kryzysowych, który obejmie Afganistan i kraje sąsiednie.

 

Projekt jest jednym z elementów polskiego zaangażowania w ramach Procesu Stambulskiego. Jest to turecka inicjatywa zamierzająca do budowy zaufania w wielostronnej współpracy regionalnej poprzez rozwój mechanizmów m.in. w zakresie walki z terroryzmem, handlem narkotykami, ekstremizmem i ubóstwem w Afganistanie i krajach sąsiednich. Unia Europejska, w tym Polska, wpiera działania w ramach Procesu Stambulskiego od 2011 roku.

 

Szkolenie będzie trwało od 9 do 17 grudnia 2013 r. i jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu współpracy rozwojowej „Polska pomoc”.