Konferencja PISM - 19 marca 2013

19 marca miało miejsce Trójstronne Forum Analityczne na temat Afganistanu  organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

19 marca miało miejsce Trójstronne Forum Analityczne na temat Afganistanu  organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

W Forum wzięli udział przedstawiciele administracji, think-tanków i mediów z Polski, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. Spotkanie otworzyli dr Beata Wojna, zastępca dyrektora PISM oraz Robin Barnett, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

W panelu poświęconym regionalnemu wymiarowi stabilności Afganistanu omówiono problemy dotychczasowego zaangażowania państw zachodnich oraz afgańskich sąsiadów w stabilizację, rekonstrukcję i rozwój tego kraju. W debacie brakowało jednomyślności- podkreślano kontrowersyjną rolę Pakistanu. Rozmawiano o  kluczowej roli terenów plemiennych na pograniczu pakistańsko-afgańskim oraz potrzebie normalizacji stosunków na linii Islamabad-Kabul. Ponadto rozprawiano o strategii Iranu wobec Afganistanu, oraz perspektywach i wyzwaniach dla projektów współpracy gospodarczej pomiędzy regionami Azji Środkowej oraz Azji Południowej. Ważnym wątkiem dyskusji była także rola  Indii, Chin i Rosji w kontekście zakończenia misji ISAF oraz przyszłym rozwoju gospodarczym Afganistanu. W panelu wzięli udział: pan Ashraf Haidari, zastępca szefa misji Islamskiej Republiki Afganistanu, pani Ayesha Khan z Cambridge University i dr Marcin A. Piotrowski, starszy analityk PISM. Moderatorem wydarzenia był J. E. Jerzy Więcław z MSZ.

W dalszej części dyskusji podsekretarz stanu Bogusław Winid podkreślił wyzwania nadchodzące z rokiem 2014 w Afganistanie: negocjacje między afgańskimi władzami a NATO i USA na temat przyszłej misji szkoleniowej Sojuszu; zbliżające się wybory prezydenckie; wzmocnienie struktur bezpieczeństwa i administracji, jak również zapewnienie rozwoju ekonomicznego Afganistanu i normalizacji stosunków między jego sąsiadami pomiędzy 2014r. a 2024r. . 

Wybory prezydenckie były także najważniejszą kwestią w drugiej dyskusji panelowej Forum. Podkreślano, że przyszłość Afganistanu znajduje się przede wszystkim w rękach Afgańczyków, natomiast społeczność międzynarodowa może im pomagać jedynie w określonych kwestiach. Podkreślano, że sukces tej pomocy nie ogranicza się jedynie do aspektu wojskowego. Paneliści byli przy tym zgodni, iż wybory prezydenckie w 2014 r. będą kluczowe dla dalszej transformacji Afganistanu i niezbędne będzie zapewnienie wsparcia organizacyjnego i wiarygodności przez społeczność międzynarodową. Dyskusję prowadzili p. Patrick Moody z Departamentu Południowej Azji FCO, p. Fahim Dashti, naczelnik National Journalists’ Union z Kabulu oraz J. E. Piotr Łukaszewicz,  Ambasador RP w Kabulu. Moderatorem spotkania był p. Bartosz Cichocki z BORu.

W ostatnim panelu Forum analizowano przemiany społeczne i ekonomiczne, które zaszły w Afganistanie po 2001 r. Zgodzono się, że udało się zbudować zręby państwowości i administracji, która nadal wymagają wsparcia międzynarodowego. Wskazywano także na wyczerpanie Afgańczyków konfliktami, czynnik mogący sprzyjać stabilności kraju po zakończeniu obecnej misji NATO w 2014 r. Analizowano także perspektywy bezpieczeństwa regionów wiejskich oraz miejskich a także ich rozwoju. W debacie udział brali p. Masoud Karokhail, dyrektor Biura Łączności w Kabulu, p. Elizabeth Winter, Specjalny doradca Wielkiej Brytanii i Irlandii ds. państw grupy afgańskiej, p. Maciej Lang, były Ambasador RP w Kabulu, a moderatorem spotkania był p. Wojciech Lorenz, straszy analityk PISM.