Wizyta ministra spraw zagranicznych Afganistanu dr. Zalmaja Rassoula w Polsce

J.E. dr Zalmai Rassoul, minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu, przebywał w Polsce z wizytą w dniach 19-21 kwietnia 2012. W tym czasie spotkał się z wicepremierem i ministrem gospodarki, ministrem obrony narodowej oraz ministrem spraw zagranicznych.

4asmallJ.E. dr Zalmai Rassoul, minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu, przebywał w Polsce z wizytą roboczą w dniach 19-21 kwietnia 2012. W tym czasie spotkał się z wicepremierem i ministrem gospodarki, ministrem obrony narodowej oraz ministrem spraw zagranicznych.

Podczas spotkań zarówno strona afgańska, jak i polska podkreślały bliskie historyczne więzy przyjaźni i współpracy, łączące oba kraje. Dr Zalmai Rassoul oraz minister Radosław Sikorski wyrazili chęć podpisania umowy o współpracy międzypaństwowej w najbliższej przyszłości. Minister Rassoul stwierdził, że afgańsko-polska umowa międzypaństwowa przyczyni się do dalszego zacieśniania i rozwijania współpracy między krajami w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych.

Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowego postępu procesu tranzycji oraz rosnącej zdolności afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i obronę Afganistanu. Podkreślono również potrzebę nawiązania owocnej współpracy gospodarczej i handlowej oraz podjęto decyzję o wymianie wizyt delegacji z obu krajów w celu zbadania możliwości inwestycji polskich firm w Afganistanie.

Dr Rassoul przekazał podziękowania rządu i społeczeństwa afgańskiego za pomoc Polski w budowaniu bezpiecznego i stabilnego Afganistanu. Wyraził także wdzięczność za zaangażowanie i poświęcenie polskich żołnierzy dla bezpieczeństwa i rozwoju kraju.