Złożenie listów uwierzytelniających J.E. Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

  • IMG_005
  • IMG_006
  • IMG_007
  • IMG_008

Warszawa-Polska, środa 13 września 2017r.

J.E. Gul Hussain Ahmadi złożył listy uwierzytelniające J.E. Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i został zaprzysiężony, jako Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ambasador po złożeniu listów uwierzytelniających, przekazał pozdrowienia oraz wyrazy szacunku od J.E. Prezydenta, J.E. Szefa Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu i narodu afgańskiego dla J.E. Prezydenta i Polaków za wsparcie i współpracę Polski w ostatnich latach, w Afganistanie.

Podczas spotkania odbyto także owocną rozmowę dotyczącą wzmacniania i rozwoju relacji bilateralnych oraz współpracy dwustronnej, współpracy politycznej i bezpieczeństwa, również w dziedzinach ekonomii, handlu, biznesu i kultury pomiędzy Afganistanem a Polską.