Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prymasowskim

18 stycznia 2016 – Spotkanie Noworoczne w Pałacu Prymasowskim ministra rozwoju pana Mateusza Morawieckiego z korpusem dyplomatycznym

Najważniejszym tematem rozmów były główne cele rozwoju gospodarczego Polski. Podsumowano wyniki dotychczasowej współpracy międzynarodowej oraz określono nowe perspektywy jej rozwoju. Minister rozwoju Mateusz Morawiecki  poinformował o powołaniu Rady ds. Innowacyjności  i Agencji  Wspierania Eksportu, a także podkreślił, że Polska jest otwarta na inwestycje zagraniczne.