ملاقات سفیر افغانستان با معین وزارت امور خارجه پولند

وارسا - پولند، روز دوشنبه مؤرخ 26 سرطان 1396 مطابق 17 جولای 2017            
آقای گل حسین احمدی با افتخار و خرسندی، كاپى "اعتماد نامه" خويش را بحيث سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند به آقاى مارک مگیروفسکی معین وزارت امور خارجه جمهوری پولند، تقديم نمود.

همچنان در این ملاقات سفیر افغانستنان مقیم وارسا و معین وزارت امور خارجه پولند، در مورد روابط دو جانبه بین افغانستان و پولند نیز صحبت و تبادل نظر نمودند.