ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با معين وزارت فرهنگ و میراث های ملی جمهوری پولند

 
 روز سه شنبه مؤرخ 23 عقرب 1396 مطابق 14 نوامبر 2017            
گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا با آقای پاول لیوندوفسکی     (Mr. Pawel Lewandowski) معين وزارت فرهنگ و میراث های ملی جمهوری پولند ملاقات نموده و با اشاره به روابط تاریخی و حسنه میان افغانستان و پولند، از مساعدت های این کشور طی سال های گذشته، ابراز قدردانی نمود. سپس برخی از دست آورد های جمهوری اسلامی افغانستان طی 16 سال اخیر، در زمینه های فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی، اقتصادی و تجارت و سرمایه گذاری را تشریح نمود و ابراز امیدواری نمود که روابط بین دو کشور افغانستان پولند، برعلاوه دیگر زمینه های سیاسی و اقتصادی، در عرصه های فرهنگی نیز گسترش و توسعه یابد    . 
معین وزارت فرهنگ و میراث های ملی جمهوری پولند با ابراز امتنان از معلومات ارایه شده توسط سفیر افغانستان در مورد دست آوردهای جمهوری اسلامی افغانستان در سال های گذشته، آمادگی وزارت فرهنگ و میراث های ملی پولند را برای همکاری همه جانبه با افغانستان، در عرصه های فرهنگی، حفظ و نگهداری میراث های تاریخی و دیگر زمینه ها، ابراز نمود    . .