ملاقات سفیر افغانستان با رئیس ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان

  
وارسا - روز سه شنبه مؤرخ ١٠ دلو ١٣٩٦ جلالتمآب گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند با دكتور سيد عزيز الله سادات رئيس ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانك، بانك مركزى افغانستان و آقاى پاول پنيفسكى رئيس رياست روابط بين المللى اتحاديه بانكدارى پولند، در سفارت افغانستان ملاقات نمود. در اين ملاقات در مورد ظرفيت هاى موجود براى ايجاد و گسترش همكارى ها در عرصه بانكدارى بين افغانستان و پولند صحبت و تبادل نظر صورت گرفته است    .