سفير و اعضاى سفارت جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، فرا رسيدن سال نو ١٣٩٧ هجرى خورشيدى و نوروز را به هموطنان گرامى در داخل و خارج كشور، تبريك و تهنيت عرض مى نمايند.