سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونیا، تقديم "اعتماد نامه" نمود

 

تالين - استونيا، امروز پنجشنبه مؤرخ ٢٣ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٢ آپريل ٢٠١٨          
محترم گل حسين احمدى "اعتماد نامه " خويش را به حيث سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونيا، طى مراسم خاص تشريفاتى به جلالتمآب خانم كريستى كاليولايد تقديم نمود      
سفير افغانستان، بعد از تقديم اعتماد نامه، در ملاقات هاى جداگانه با جلالتمآب رئيس جمهور و جلالتمآب آقاى اسوين ميكسر وزير امور خارجه جمهورى استونيا، تمنيات نيك و قدردانى جلالتمآب رئيس جمهور، جلالتمآب رئيس اجرائيه و مردم افغانستان را به     جلالتمآب رئيس جمهور و مردم استونيا بخاطر همكارى هاى استونيا طى سال هاى گذشته براى افغانستان، ابراز نموده و در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و استونيا به تفصيل صحبت نمود.