سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، تقديم "اعتماد نامه" نمود

 

ويلنوس - ليتوانيا روز چهارشنبه مؤرخ ٢٩ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٨ آپريل ٢٠١٨ 

محترم گل حسين احمدى، "اعتماد نامه " خويش را به حيث سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، طى مراسم خاص تشريفاتى به جلالتمآب خانم داليا گريبوسكايتا رئيس جمهور ليتوانيا تقديم نمود    .

بعد از مراسم تقديم اعتماد نامه، سفير افغانستان در ملاقات با جلالتمآب رئيس جمهور ليتوانيا، در ابتداء تمنيات نيك و قدردانى جلالتمآب رئيس جمهور، جلالتمآب رئيس اجرائيه و مردم افغانستان را به جلالتمآب رئيس جمهور و مردم ليتوانيا بخاطر همكارى هاى ليتوانيا طى سال هاى گذشته براى افغانستان و فداكارى سربازان ليتوانيا در كنار نيروهاى امنيتى كشور، براى تأمين امنيت افغانستان ابراز نموده و در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و ليتوانيا به تفصيل صحبت نمود    .