ملاقات سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان با وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا

 

ويلنوس - ليتوانيا روز پنجشنبه مؤرخ ٣٠ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٩ آپريل ٢٠١٨ 

گل حسين احمدى، سفير غير مقيم جمهورى اسلامى      

افغانستان در جمهورى ليتوانيا، با جلالتمآب آقاى ليناس لينكيويجوس وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا در مقر وزارت خارجه اين كشور، ملاقات نمود. در اين ملاقات كه در آن محمد سليم زبردست سكرتر اول اين سفارت نيز اشتراك داشت، در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و ليتوانيا، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت    . .