ملاقات سفیر افغانستان با محصلین شامل برنامه دیپلوماسی وارسا

 

وارسا - پولند، روز چهارشنبه مؤرخ ٥ ثور ١٣٩٧ مطابق ٢٥ آپريل ٢٠١٨ 

گل حسين احمدى، سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا، با محصلين شامل برنامه تحت عنوان "ديپلوماسي کاربردی" انجمن روابط خارجى دانشگاه اقتصاد وارسا ديدار و ملاقات نمود    .
در اين ملاقات، در ابتدا خانم اگنيشكه وايچيخ به نمايندگى از ديگر محصلين، ضمن ابراز تشكر و خرسندى از ملاقات با جناب سفير و بازديد از سفارت افغانستان، هدف اين بازديد را آشنايى بيشتر با افغانستان و روابط دوجانبه بين افغانستان و پولند بيان كرد    .
سپس سفير     افغانستان در مورد افغانستان، روابط دوجانبه بين افغانستان و پولند و همچنان در مورد برخى از دست آوردهاى جمهورى اسلامى افغانستان طى ١٧ سال گذشته، به تفصيل صحبت نمود    . 

در قسمت دوم اين ملاقات، محصلين، نقطه نظريات و سؤالات شان را در زمينه هاى، اوضاع جارى افغانستان، مشاركت سياسى زنان، پروسه صلح، چالش هاى امنيتى و پروژه هاى زيربنايى و اقتصادى افغانستان، مطرح نمودند. و سفير افغانستان نيز پاسخ ها و توضيحات لازم را به سؤالات مطرح شده محصلين، ارايه نمود    .

قابل تذكر است، محصلين يادشده از دانشگاه وارسا و چندين دانشگاه از ديگر شهر هاى پولند، در برنامه تحت عنوان "ديپلوماسى کاربردی" اشتراك نموده و برنامه توسط جامعه روابط خارجى دانشگاه اقتصاد وارسا هماهنگ و تنظيم شده بود   .