اشتراک سید اسماعیل یوسفی شارژدافر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا در جلسه با معین سیاسی وزارت امور خارجه


 
سید اسماعیل یوسفی شارژدافر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا در جلسه با معین سیاسی وزارت امور خارجه بصورت آنلاین اشتراک نمود.