مراسم افتتاحيه كنفرانس سازمان ملل متحد جهت مقابله با تغييرات اقليم، در شهر كتويسه

كتويسه - پولند، دوشنبه مؤرخ ١٢ قوس ١٣٩٧ مطابق ٣ دسامبر ٢٠١٨

محترم انجنير عزت الله صديقى معين مسلكى اداره ملى حفاظت محيط زيست جمهورى اسلامى افغانستان، هيأت همراه و محترم گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، در مراسم افتتاحيه بيست و چهارمين كنفرانس سازمان ملل متحد براى مقابله با تغييرات اقليم، در شهر كتويسا پولند، اشتراك نمودند.