Polska Misja Medyczna

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

logo polska misja medyczna

Polska Misja Medyczna włączyła się w aktywną pomoc dla Afganistanu w 2004 roku. Do 2006 roku przeprowadziła kilka projektów, których celem była poprawa warunków opieki medycznej oraz różne szkolenia dla kobiet.

1. Ratownictwo medyczne w prowincji Mazar-e-Szarif, 2004 rok.

Głównym celem projektu było stworzenie podstaw systemu ratownictwa medycznego na obszarze dystryktu Mazar-e Sharif. Zamierzeniem Polskiej Misji Medycznej było wprowadzenie podstaw systemu łączności dla służb ratowniczych, międzynarodowych standardów opieki nad chorym/rannym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w okresie pomocy przed-szpitalnej, a także prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom. Głównym elementem projektu było sprowadzenie do dystryktu Mazar-e Sharif czterech kompletnie wyposażonych, przystosowanych do jazdy terenowej, nowoczesnych karetek. Niezbędne było także wyposażenie w sprzęt stacji pogotowia ratunkowego. (PMM)

2. Pomoc dla szpitala Balkh Provincial Hospital, 2005-2006 rok

Balkh Provincial Hospial jest jedynym szpitalem cywilnym na północy Afganistanu, na terytorium zamieszkałym przez prawie 900 tysięcy osób. Szpital został zaopatrzony w sprzęt medyczny (m.in. stół operacyjny, przyrządy do laparoskopii, ultrasonograf i inne), które umożliwiły wzrost liczby przeprowadzanych operacji. Ponadto zostało zorganizowane 2-tygodniowe szkolenie dla pięciu afgańskich lekarzy w szpitalu w Krakowie. Podczas takiego szkolenia lekarze mieli okazję poprawić swoje umiejętności obsługi sprzętu medycznego, który otrzymali.

3. Warsztaty „Family Planning” dla kobiet afgańskich, 2003 rok.

W projekcie uczestniczyły nauczycielki z liceów żeńskich w Kabulu. „Celem akcji było szkolenie kadry, która pod kierunkiem Polskiej Misji Medycznej może obecnie prowadzić zajęcia na temat metod planowania rodziny w poszczególnych dzielnicach oraz szkołach żeńskich stolicy Afganistanu.

Zajęcia dotyczące metod planowania rodziny prowadzone przez wolontariuszki Polskiej Misji Medycznej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczki kursu zadawały dużo pytań, były bardzo zainteresowane kontynuowaniem szkolenia. Absolwentki szkoleń mogą same prowadzić zajęcia dla kobiet ze swojej dzielnicy. Nauczycielki były także przygotowywane do rozmów i udzielania porad w zakresie edukacji seksualnej w swoich szkołach.

4. Izby Porodowe dla uchodźców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Celem projektu było stworzenie izb porodowych w kilku afgańskich szpitalach i w obozach dla uchodźców na pograniczu pakistańskim oraz wyszkolenie personelu, zwłaszcza kobiecego, do profesjonalnego obsługiwania tych placówek i samych porodów. Projekt realizowany był przy współpracy z polskim rządem i Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców.

www.pmm.org.pl

Stowarzyszenie „Szkoły dla Pokoju”

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

logo szkoly dla pokoju

Stowarzyszenie „Szkoły dla Pokoju” zostało zarejestrowane w 2002 roku i ma na celu podejmowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji dzieciom i kształcenia dorosłych z regionów dotkniętych biedą i zacofaniem, które ze względów ekonomicznych, politycznych czy kulturowych zostały pozbawione możliwości zdobywania wiedzy.

Od 2002 roku stowarzyszenie pomaga afgańskim szkołom i uniwersytetom zapewniając im podręczniki do nauki języka angielskiego, artykuły papiernicze, komputery, drukarki i maszyny do pisania. Podczas zimy organizuje zbiórki odzieży i butów, które pomagają Afgańczykom przetrwać srogie mrozy. Obecnie Szkoły dla Pokoju aktywnie współpracują z polskimi żołnierzami w Ghazni.

www.szkolydlapokoju.pl

Polska Akcja Humanitarna

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

logo polska akcja humanitarna

Polska Akcja Humanitarna prowadziła swoją misję w Afganistanie od czerwca 2002 do stycznia 2010 roku. Biuro misji mieściło się w Kabulu, zatrudniało pracowników polskich oraz lokalnych. W tym okresie pracownicy misji zrealizowali wiele różnych projektów, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy poziomu dostępu do edukacji mieszkańców Kabulu. PAH przeprowadził m.in. projekt odbudowy i częściowego wyposażenia Średniej Szkoły Muzyczno-Plastycznej, Średniej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Kabulu oraz budowy toalet w kabulskim kompleksie szkół Maulana Abdulqader Bidel. Pod koniec 2006 roku PAH zakończył budowę szkoływ miejscowości Koko Kheil oraz zbudował 8 studni w prowincji Kapisa. Ponadto pracownicy przeprowadzili wiele szkoleń zawodowych dla dzieci i młodzieży w dwóch kabulskich sierocińcach oraz kursy dla urzędników.
www.pah.org.pl

Relacje polsko-afgańskie

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Historia stosunków polsko-afgańskich zaczyna się od oficjalnego podpisania traktatu przyjaźni pomiędzy Polską i Afganistanem w 1927 roku.

TRAKTAT PRZYJAŹNI

"Pomiędzy Najjaśniejszą Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Afganistańskim Podpisany w Angorze dnia 3 listopada 1927 r.
Zgodnie z postanowieniami art. IV Traktatu wszedł on w życie w dniu 15 maja 1928 r.
Tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw 1928 r. Nr 55, poz. 523.
Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony i Jego Królewska Mość Król Afganistanu z drugiej,
- w równym stopniu pragnąc ustanowić węzły przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą
Rzeczypospolitą Polską i Królestwem Afganistańskim,
- w przeświadczeniu, że wzmocnienie tych stosunków, opartych bytu ich odnośnych Narodów,
- zgodzili się na zawarcie Traktatu Przyjaźni i w tym celu mianowali swymi
Pełnomocnikami:
Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej:
Pana Józefa Wierusza-Kowalskiego, Doktora Filozofii, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Angorze,
Jego Ekscelencję Generała Gulami Djailani Chana, Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Afganistanu w Angorze,
Którzy, po okazaniu sobie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia;                                   

Artykuł I

Niezmącony pokój i wieczysta przyjaźń trwać będą między Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Afganistańskim oraz pomiędzy obywatelami obydwóch Państw.

Artykuł II

Wysokie Umawiające się Strony wyrażają zgodę na ustanowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy obu Państwami zgodnie z zasadami prawa narodów. Zgadzają się one, że przedstawiciele dyplomatyczni każdej z Nich oraz personel Ich poselstw, których skład ustalony zostanie później za wspólną zgodą, korzystać będą, pod warunkiem wzajemności i immunitetów zgonie z międzynarodowym prawem publicznym.

Artykuł III

Wysokie Umawiające się Strony wyrażają zgodę na zawarcie Traktatu Handlowego i Konwencji Konsularnej w terminie najkrótszym.

Artykuł IV

Niniejszy traktat będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w Angorze w terminie możliwie najkrótszym.
Wejdzie on w życie piętnastego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Artykuł V

Niniejszy Traktat zredagowany będzie w dwóch egzemplarzach w każdym z języków: polskim, perskim i francuskim.
W razie różnicy zdań, tekst francuski będzie miarodajny.
Na dowód czego odnośni Pełnomocnicy podpisali niniejszy Traktat i przyłożyli doń swoje pieczęcie.
Sporządzono w podwójnym egzemplarzu w Angorze, dnia 3 listopada (12 godz.) 1927r."

Do pobrania oryginalna wersja w języku polskim i francuskim.

 

WIZYTA ROBOCZA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W AFGANISTANIE

23 października 2002 roku, przebywający z wizytą oficjalną w Środkowo-Południowej Azji, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, udał się z wizytą roboczą do Islamskiej Republiki Afganistanu.  
W Kabulu, po ceremonii oficjalnego powitania, prezydent RP spotkał się z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Po zakończeniu rozmów prezydenci Polski i Afganistanu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podkreślając przede wszystkim potrzebę rozszerzania stosunków afgańsko - polskich. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślił także, że jego wizyta w Kabulu jest wyrazem poparcia dla procesu przemian, polityki prowadzonej przez prezydenta Hamida Karzaja i trudnej drogi odbudowy Afganistanu. "Moja wizyta jest wyrazem poparcia dla procesu przemian, jaki dokonuje się w Afganistanie, dla polityki prezydenta Karzaja, dla trudnej drogi odbudowy państwa, zapewnienia bezpieczeństwa oraz włączenia Afganistanu do współpracy międzynarodowej" - powiedział prezydent RP. Zapowiedział, że Polska czynnie włączy się w odbudowę Afganistanu, zniszczonego trwającą 23 lata wojną.

Po spotkaniu prezydentem Karzajem, Aleksander Kwaśniewski odwiedził w Kabulu odbudowywaną przez Polską Akcję Humanitarną szkolę muzyczno - artystyczną. Po zakończeniu pobytu w Kabulu prezydent RP udał się do bazy Bagram, gdzie spotkał się z polskimi żołnierzami, uczestniczącymi w misji koalicji antyterrorystycznej i przeprowadził rozmowę z dowódcą tych sił, amerykańskim generałem Danem McNeillem. Prezydent Kwaśniewski podkreślił, że naczelny dowódca sił antyterrorystycznych przekazał mu bardzo dobre opinie o polskim kontyngencie. "To co robicie jest godne najwyższego szacunku" - powiedział prezydent RP zwracając się do polskich żołnierzy.

 

OFICJALNA WIZYTA PREZYDENTA ISLAMSKIEJ REPUBLIKI AFGANISTANU W POLSCE

26 czerwca 2003 roku, na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, z wizytą oficjalną przybył do Polski prezydent Islamskiej Republiki Afganistanu, J.E. Hamid Karzaj.
Po ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, odbyło się spotkanie obu prezydentów w wąskim gronie, a następnie prezydenci objęli przewodnictwo rozmów plenarnych z udziałem delegacji Polski i Afganistanu.
Podczas konferencji prasowej prezydenci wygłosili krótkie oświadczenia. Zwracając się do zebranych prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.: "Ta wizyta ma szczególny charakter, dlatego iż odbywa się po bardzo wielu latach. Ostatnia wizyta szefa państwa afgańskiego w Warszawie miała miejsce w roku 1928 i cieszę się, że dzisiaj możemy spotkać się ponownie żeby podkreślić, iż nasze związki nie tylko mają charakter historyczny, ale mają również swój współczesny wymiar. Ten współczesny wymiar to jest przede wszystkim obecność Polski w Afganistanie, polskich żołnierzy, polskich specjalistów, organizacji pozarządowych. Usłyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii o ich działalności i obiecałem Panu Prezydentowi Karzajowi, że będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz stabilizacji Afganistanu, na rzecz pokoju w całym regionie Azji Środkowej.
Rozmawialiśmy również o naszych kontaktach dwustronnych, stwierdzając, że spotkania na szczeblu prezydenckim są bardzo ważnym początkiem nowego rozdziału. We wrześniu ubiegłego roku miałem okazję przebywać w Kabulu i w Bagram. Pan Prezydent Karzaj dzisiaj jest w Warszawie, wkrótce będzie miała miejsce wizyta ministra Włodzimierza Cimoszewicza i polskich ekspertów ekonomicznych w Afganistanie; chcemy aby między naszymi krajami utrzymywał się bardzo żywy dialog polityczny oraz gospodarczy.
Ustaliliśmy również, że będziemy zwiększać wymianę handlową, inwestycje, współpracę, bowiem Afganistan jest bardzo interesującym i ważnym partnerem w tym regionie świata. To jest kraj o wielkiej tradycji handlowej, myślę, że polskie firmy mogą tam znaleźć miejsce i dla inwestowania i dla prowadzenia swojej działalności. Będziemy starali się dostarczyć polskiemu biznesowi jak najwięcej informacji o możliwościach działania, tym bardziej, że problemem jest właśnie brak takich informacji.
Jesteśmy radzi, że w Polsce studiują młodzi Afgańczycy, będziemy starali się rozwijać tę współpracę, uzgodniliśmy z Panem Prezydentem, że pod naszym patronatem zwiększymy liczbę stypendiów dla dziewcząt i młodzieńców z Afganistanu na polskich uczelniach, ponieważ będzie to i pomocą dla Afganistanu, a jednocześnie to będzie tworzyło rzeczywiście poważną grupę nieformalnych polskich ambasadorów w Afganistanie w przyszłości. Również w naszych rozmowach podjęliśmy kwestie współdziałania tam, gdzie Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami, chodzi o transformację gospodarczą, o sprawy prawne, o szkolenia dla urzędników, ekspertów. Mamy za sobą 15 lat udanej transformacji demokratycznej, udanej transformacji na rzecz gospodarki rynkowej i jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem z partnerami z Afganistanu.
Ostatnia kwestia, o której mówiliśmy, to jest nasze wspólne działanie przeciwko terroryzmowi, przeciwko przemytowi narkotyków, produkcji narkotyków. Jesteśmy jako Polska gotowi wspierać wszystkie inicjatywy, które podejmuje Pan Prezydent Karzaj w tej mierze. Jesteśmy przekonani, że musi to być wysiłek wspólny, bardzo solidarny, ponieważ inaczej z tymi plagami nikt na świecie nie jest w stanie sobie poradzić. To jest w największym skrócie wszystko o czym mówiliśmy. Raz jeszcze chcę wyrazić ogromną radość, iż Pan Prezydent Afganistanu jest w Polsce. Jestem przekonany, że otwieramy nowe i bardzo interesujące dla obu naszych krajów, obu naszych narodów możliwości współdziałania".

Zwracając się do zebranych prezydent Afganistanu, Hamid Karzaj, powiedział m.in.:

"Jest to ogromnie wielki zaszczyt dla mnie i dla mojej delegacji, że mogę odwiedzić tak stary, piękny kraj - Polskę, przybywając na zaproszenie Pana Prezydenta Kwaśniewskiego. Polska nie jest dla nas krajem nieznanym. Afgańczycy znają Polskę bardzo dobrze. Afgańczycy wiedzą, że Polacy są również dumnym, przywiązanym do niepodległości narodem. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia nasze dwa narody podjęły walkę na rzecz niepodległości i niezależności. Działo się to równolegle - w Polsce był to ruch Solidarności, w Afganistanie był to ruch oporu przeciwko okupacji sowieckiej. Jak Pan Prezydent był uprzejmy zauważyć, tradycja stosunków Afganistanu z Polską sięga 75 lat, jest to całkiem długi okres, zważywszy na perspektywę relacji między innymi krajami. Polska wysłała swoje oddziały wojskowe na rzecz stabilizacji i wspomagania bezpieczeństwa, a także zwalczania terroryzmu w Afganistanie. Pragnę podkreślić, jak wysoko cenimy sobie służbę jednostek polskich, które działają na rzecz naszego pomyślnego i stabilnego rozwoju.
Wizyta złożona przez Pana Prezydenta w Kabulu była również wyrazem uznania i zainteresowania polskiej opinii publicznej tematyką afgańską. Muszę powiedzieć, że te więzi przyjaźni, które nawiązaliśmy wówczas wzmacniają się teraz, w trakcie mojej wizyty w Warszawie.
Polska pomaga nam również poprzez program stypendialny dla młodzieży afgańskiej. Spotkałem się z tym studentami dzisiaj rano w mojej rezydencji, są to studenci, którzy podjęli studia w obszarze medycyny, dziennikarstwa i nauk politycznych, prawa, matematyki, informatyki i oni będą tą przyszłością Afganistanu, która będzie nam potrzebna. Afganistan jest również krajem bardzo otwartym na biznes, inwestycje i zapraszam do poczynienia inwestycji w naszym kraju. Inwestycji, które będą obustronnie korzystne. Podjęliśmy również walkę z dwoma zagrożeniami współczesnej cywilizacji - walkę z narkotykami i z terroryzmem. Są one powiązane tak, jak Pan Prezydent był uprzejmy zauważyć. Razem ze społecznością międzynarodową postaramy się zwalczyć to zagrożenie. Tutaj musimy również przywiązywać szczególną uwagę do zwalczania produkcji narkotyków, która kwitnie w naszym kraju z tak dużą szkodą dla życia społecznego.
Panie Prezydencie, szczęśliwy jestem, że mogliśmy tutaj przybyć. Wczoraj w dniu przybycia poczułem się tutaj jak w domu i w tej chwili, pomimo, że muszę wyjechać do innego kraju wcale nie mam ochoty opuszczać Polski - tak, że będą Państwo musieli mnie po prostu z Polski wyprosić. Dziękuję bardzo za gościnę, dziękuję za ciepłe słowa powitania".

Po konferencji prasowej prezydent Islamskiej Republiki Afganistanu, Hamid Karzaj, wziął udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

SPOTKANIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI I AFGANISTANU, PANI ANNY FOTYGI I PANA RANGIN DADFAR SPANTA, 3 PAŹDZIERNIKA 2006

Minister Spraw Zagranicznych, Pani Anna Fotyga spotkała się z przebywającym z wizytą roboczą w Polsce Ministrem Spraw Zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu, Panem Rangin Dadfar Spanta.
Podczas rozmowy poruszono kwestie dwustronnych stosunków politycznych i gospodarczych oraz działań podejmowanych przez Polskę na rzecz stabilizacji i odbudowy Afganistanu, w tym realizowane przez rząd RP programy pomocy rozwojowej. Pani Minister wskazała, że Afganistan został uznany jako kraj priorytetowy w polskim programie współpracy na rzecz rozwoju.
Pan Minister R. D. Spanta poinformował o bieżącej sytuacji w Afganistanie w zakresie bezpieczeństwa oraz o zagrożeniach dla stabilności kraju wynikających z uprawy i produkcji narkotyków. Pani Minister A. Fotyga poinformowała o decyzji rządu RP w sprawie wzmocnienia polskiej obecności wojskowej w siłach ISAF w Afganistanie.
Pan Minister R. D. Spanta zaprosił Panią Minister A. Fotygę do złożenia wizyty w Afganistanie. Zaproszenie zostało przyjęte.

 

Lista szefów misji Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Pos. Sardar Gholam Mohammed Khan Sleiman 
(data złożenia listów 24.08.1955r.)

2. Ch. d'aff. Abdul Bagui (data złożenia listów 22.08.1956r.)

3. Pos. Mohamed Arif (data złożenia listów 12.04.1957r.)

4. Pos. Sayed K. Rishtiya (data złożenia listów 12.09.1960r.)

5. Amb. Mir Mohammad Youssof (data złożenia listów 17.08.1961r.)

6. Ch. d'aff. Abdullah Nawabi (data złożenia listów 01.04.1966r.)

7. Amb. Mohammad Akram Parvanta (data złożenia listów 14.10.1966r.)

8. Amb. Mohammed Amin Etemadi (data złożenia listów 15.08.1970r.)

9. Ch. d'aff. a.i. Din Mohammad (data złożenia listów 23.05.1975r.)

10. Amb. Abdul Karim Mustaghni (data złożenia listów 13.05.1976r.)

11. Amb. Mohammad Ayan Ayan (data złożenia listów 24.05.1980r.)

12. Amb. Mohammad Farouq Karmand (data złożenia listów 15.04.1983r.)

13. Amb. Abdul Qader (data złożenia listów 03.11.1986r.)

14. Amb. Nur Ahmad Nura (data złożenia listów 13.04.1988r.)

15. Amb. Khodaidad Basharmal (data złożenia listów 30.08.1990r.)

16. Amb. Azizullah Karzai (Karzi) (data złożenia listów 16.12.1992r.)

17. Ch. d'aff. a.i. Abdul Haider (data złożenia listów 10.09.2000r.)

18. Amb. Abdul H. Haider (data złożenia listów 17.05.2002r.)

19. Amd. Ziauddin Mojadedi (data złożenia listów 05.07.2007r.)

20. Ch. d'aff. a.i. Sayed Ghazanfar Hussainy (data złożenia listów 21.12.2012r.)

Tradycja i kultura

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Kultura regionu, gdzie obecnie leży Afganistan, była przez wieki i jest nadal - od najazdu arabsko-muzułmańskiego - pod wpływem islamu. Różne regiony kraju mają swoje unikalne tradycje, które odzwierciedlają wielokulturowy i wielojęzykowy charakter narodu. Na przykład Pasztunowie praktykują własną przed-islamską tradycję pasztunwali. Są również inne pozostałości tradycji przed-islamskiej, przede wszystkim obecność religii jak buddyzm, hinduizm, zaratusztrianizm, bahaizm, jednak przeważają normy i zwyczaje islamskie. Afganistan znajduje się na skrzyżowaniu Azji Centralnej, Południowej i Bliskiego Wschodu, co miało duży wpływ na jego kulturę.

Ważne dni w roku

 • 21 marca - Nowy Rok
 • 22 marca - Dzień Edukacji
 • 25 marca - Dzień Sportu Narodowego
 • ostatni tydzień marca - Dzień Geologii
 • 27 kwietnia - Dzień Zwycięstwa (obalenie komunizmu)
 • 28 kwietnia - Rocznica Zwycięstwa Mudżahedinów
 • 4 maja - Dzień Męczenników
 • 24 maja - Dzień Nauczyciela
 • 11 czerwca - Rocznica Loji Dzirgi
 • 14 czerwca - Dzień Matki
 • 25 czerwca - Dzień Walki z Narkotykami
 • 19 sierpnia - Dzień Niepodległości (niezależność Afganistanu od Wlk Brytanii)
 • 31 sierpnia - Dzień Pasztunów
 • 9 września - Dzień upamiętniający Szacha Masuda
 • 18 września - Dzień upamiętniający wybory parlamentarne z 2005
 • 7 października - Festiwal Sztuki
 • 10 października rocznica wyborów parlamentarnych w 2005 r.
 • 13 października - Dzień Ekologii
 • 16 października - Początek Tygodnia Półksiężyca Afgańskiego (org. Podobna do Czerwonego Krzyża)
 • 12 listopada - Dzień Zwycięstwa nad Terrotystami
 • 28 listopada -  Rocznica konferencji w Bonn
 • 20 grudnia - Rocznica pierwszego posiedzenia Senatu 
 • 23 grudnia -Rocznica zjednoczenia Afganistanu i przekazania władzy rządowi tymczasowemu
 • 28 grudnia - Rocznica Inwazji Armi Czerwonej na Afganistan
 • 27 stycznia - Dzień Przyjęcia Konstytucji przez Prezydenta
 • 15 lutego - Świeto Wyzwolenia