Ambasador

 
H.E. Abdul Hai Haider

Jego Ekscelencja dr Abdul Hai Haider

 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej

 W dniu 11 lutego ambasador Abdul Hai Haider wręczył listy uwierzytelniające prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu. Obecna nominacja jest już trzecią w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasador Haider rozpoczął karierę dyplomatyczną w 1998 roku jako I Sekretarz. Niebawem został podniesiony do rangi radcy, obejmując funkcję chargé d’affaires. W latach 2002-2007 piastował stanowisko szefa misji dyplomatycznej w Polsce. 

Przed rozpoczęciem obecnej kadencji ambasador Haider pełnił rolę wiceministra spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Afganistanu. 

Ambasador włada językiem angielskim, polskim oraz dari.

Jego Ekscelencja ma żonę i córkę.