Loja Dżirga (wielkie zgromadzenie)

Loja Dżirga dosłownie oznacza wielkie zgromadzenie, jest to zwrot zaczerpnięty z nazw wielkich spotkań pomiędzy danymi Azjatami. Słowa loja (wielki) i dżirga (zarząd,zebranie, dyskusja czy spotkanie) oznacza w języku mongolskim i tureckim wielki namiot (Ger, znaczy namiot).

Obecnie w Afganistanie Loja Dżirga to narodowe zebranie notabli, wodzów plemiennych, przywódców religijnych, zwoływane w celu omówienia ważnych spraw, problemów czy reform istotnych dla narodu. Po raz pierwszy została powołana przez Ahmada Szacha Durrani w 1747 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją zwoływania członków wszystkich grup etnicznych, aby wspomóc odbudowę współczesnego Afganistanu. Loja Dżirga jest typowo afgańskim mechanizmem budujący zgodę, opartym na pasztuńskiej instytucji Dżirgi, która w strukturze plemiennej odwołuje się do rady starszyzny, dowódców plemiennych, rodów, klanów, głów rodzin. 
Podczas rządów Amira Abdula Rahman Khana (1880-1901) w skład Loji Dżirgi wchodziło kilka Sardars, ważnych chanów (elit wiejskich) oraz przywódców religijnych. Tradycja była utrzymana aż do zamachu stanu dokonanego przez komunistów w 1978 roku. 

W czerwcu 2002 roku, po upadku rządów Talibów, Loja Dżirga wybrała tymczasową administrację, składającą się z około 1500 delegatów z całego kraju, którzy zbierali się w Kabulu. Każdy z 362 dystryktów Afganistanu uzyskiwał przynajmniej jedno miejsce, kolejne 1 miejsce było przydzielone na 22 000 mieszkańców. 160 miejsc przeznaczono dla kobiet. Nie wykluczono żadnych grup społecznych, poza oskarżonymi o popełnienie aktów terroryzmu lub podejrzanych o przestępstwo. W styczniu 2004, druga Loja Dżirga ratyfikowała nową Konstytucję Afganistanu. Reprezentacja Talibów nie brała udziału w obradach, jednak były obecne grupy, które podzielają niektóre ich poglądy.