ملاقات سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان با وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا

on .

 

ويلنوس - ليتوانيا روز پنجشنبه مؤرخ ٣٠ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٩ آپريل ٢٠١٨ 

گل حسين احمدى، سفير غير مقيم جمهورى اسلامى      

افغانستان در جمهورى ليتوانيا، با جلالتمآب آقاى ليناس لينكيويجوس وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا در مقر وزارت خارجه اين كشور، ملاقات نمود. در اين ملاقات كه در آن محمد سليم زبردست سكرتر اول اين سفارت نيز اشتراك داشت، در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و ليتوانيا، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت    . .

ملاقات سفیر افغانستان با معین وزارت امور خارجه لیتوانیا

on .

 

ويلنوس - ليتوانيا روز چهارشنبه مؤرخ ٢٩ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٨ آپريل ٢٠١٨ 

گل حسين احمدى، سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، با جلالتمآب آقاى البيناس زاننويجوس معين وزارت امور خارجه، آقاى ادوارداس بوريساواس رئيس ديپارتمنت امور آسيا پسفيك، آسيا، افريقا و امريكاى لاتين و همچنان آقاى نيلاس تنكيويجوس رئيس تشريفات ديپلوماتيك وزارت امور خارجه جمهورى ليتوانيا در مقر آن وزارت، ديدار و ملاقات نمود    .

در اين ملاقات ها كه در آن محمد سليم زبردست سكرتر اول اين سفارت نيز اشتراك نموده بود، در مورد تحكيم و توسعه روابط دوجانبه بين دو كشور افغانستان و ليتوانيا، صحبت و تبادل نظر صورت گرفت    .

سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، تقديم "اعتماد نامه" نمود

on .

 

ويلنوس - ليتوانيا روز چهارشنبه مؤرخ ٢٩ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٨ آپريل ٢٠١٨ 

محترم گل حسين احمدى، "اعتماد نامه " خويش را به حيث سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، طى مراسم خاص تشريفاتى به جلالتمآب خانم داليا گريبوسكايتا رئيس جمهور ليتوانيا تقديم نمود    .

بعد از مراسم تقديم اعتماد نامه، سفير افغانستان در ملاقات با جلالتمآب رئيس جمهور ليتوانيا، در ابتداء تمنيات نيك و قدردانى جلالتمآب رئيس جمهور، جلالتمآب رئيس اجرائيه و مردم افغانستان را به جلالتمآب رئيس جمهور و مردم ليتوانيا بخاطر همكارى هاى ليتوانيا طى سال هاى گذشته براى افغانستان و فداكارى سربازان ليتوانيا در كنار نيروهاى امنيتى كشور، براى تأمين امنيت افغانستان ابراز نموده و در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و ليتوانيا به تفصيل صحبت نمود    .

سفير افغانستان با رئيس دانشگاه تالين ملاقات نمود

on .

 

تالين - استونيا، روز جمعه مؤرخ ٢٣ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٣ آپريل ٢٠١٨            
گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونيا با آقاى پروفيسور تيت لند رئيس دانشگاه تالين ديدار و ملاقات نمود             
در اين ملاقات كه در آن محمد داود نورزى مستشار سفارت، محمد سليم ساعى استاد در پوهنتون كابل و اكنون محصل سال آخر دوره دكتورى در دانشگاه تالين و آقاى پروفيسور پيتر نورمك رييس انيستيتوت تكنالوژى هاى ديجيتالى دانشگاه تالين نيز اشتراك نموده بودند، سفير افغانستان همكارى هاى دانشگاه تالين را نمونه بسيار خوب و با ارزش از همكارى كشور استونيا براى افغانستان توصيف كرده و گفت: خرسندم كه امروز، از دانشگاه معتبر و تاريخى تالين ديدن مى نمايم و با استفاده از اين فرصت، مى خواهم به نمايندگى از دولت و مردم افغانستان، از همكارى هاى بسيار با ارزش و قابل قدر دانشگاه تالين، مخصوصا از جناب رئيس و ديگر پروفيسور هاى اين دانشگاه كه در طول چندين سال گذشته دانشگاه كابل را جهت ايجاد و راه اندازى برنامه ماسترى علوم كمپيوتر و با اعطاى بورسيه هاى تحصيلى، براى دوره هاى ماسترى و دكتورا مساعدت نموده اند، ابراز امتنان و قدردانى مى نمايم    
قابل يادآورى است، كشور استونيا در طول سال هاى گذشته برعلاوه همكارى در ديگر زمينه ها، در زمينه تحصيلات عالى با افغانستان همكارى خوب و قابل قدر داشته است. فاكولته علوم كمپيوتر دانشگاه كابل. با همكارى استادان استونيا، دانشگاه تالين و استادان افغان كه در تالين تحصيل نموده اند و يا اينكه اكنون در حال ختم دوره تحصيل در مقطع دكتورا مى باشند، تا اكنون دو دور فارغ التحصيل در سطح ماسترى داشته است و قرار است، تا اواخر سال جارى ميلادى به تعداد ٧ تن از استادان دانشگاه كابل نيز در سطح دكتورا و در رشته علوم كمپيوتر از دانشگاه تالين فارغ التحصيل شده و از رساله ها و تحقيقات به انجام رسيده و دكتوراى شان دفاع نمايند    

رئيس دانشگاه تالين نيز همكارى بين دانشگاه كابل و تالين را با اهميت توصيف كرد و از ادامه همكارى ها اطمينان داد     .

سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونیا، تقديم "اعتماد نامه" نمود

on .

 

تالين - استونيا، امروز پنجشنبه مؤرخ ٢٣ حمل ١٣٩٧ مطابق ١٢ آپريل ٢٠١٨          
محترم گل حسين احمدى "اعتماد نامه " خويش را به حيث سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونيا، طى مراسم خاص تشريفاتى به جلالتمآب خانم كريستى كاليولايد تقديم نمود      
سفير افغانستان، بعد از تقديم اعتماد نامه، در ملاقات هاى جداگانه با جلالتمآب رئيس جمهور و جلالتمآب آقاى اسوين ميكسر وزير امور خارجه جمهورى استونيا، تمنيات نيك و قدردانى جلالتمآب رئيس جمهور، جلالتمآب رئيس اجرائيه و مردم افغانستان را به     جلالتمآب رئيس جمهور و مردم استونيا بخاطر همكارى هاى استونيا طى سال هاى گذشته براى افغانستان، ابراز نموده و در مورد تحكيم و توسعه هرچه بيشتر روابط در عرصه هاى مختلف بين دو كشور افغانستان و استونيا به تفصيل صحبت نمود.