پاسپورتهای جدید ماشین خوان

به اطلاع عموم هموطنان گرامی رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا از تاریخ، 15 دسمبر 2015 صدور پاسپورتهای ماشین خوان را آغاز نموده است. آنعده از هموطنان عزیز که می خواهند پاسپورت جدید بگیرند، و یا خواهان تغییر پاسپورتهای قبلی شان به پاسپورتهای جدید می باشند، می توانند همه روزه از ساعت 9:00 الی 13:00 به این نماینده گی مراجعه نمایند. 

    دارندگان پاسپورتهای تحصیلی نیز؛ با ارائۀ نامۀ رسمی از دانشگاه مربوط شان مبنی بر ادامۀ تحصیل، می توانند پاسپورتهای شان را تبدیل نمایند.   

 

 قابل یاد آوریست که پاسپورتهای قلم نویس قابل تمدید نمی باشد.  

 

برای دریافت پاسپورت موارد زیر را در نظر داشته باشید: 

·          برای دریافت پاسپورت جدید حضور خود فرد ضرورری می باشد؛ 

·          ارائۀ سند هویت افغانی حتمی میباشد. لطفا تذکره  همراه با ترجمه آن که تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شده باشد و یا سند تولد خود را (اگر تذکره ندارید پاسپورت قبلی و یا سند ازدواج که از افغانستان صادر شده و تائید وزارت امور خارجه را داشته باشد)، هنگام مراجعه با خود داشته باشید. در صورتیکه شما هیچ کدام این اسناد را ندارید، هویت شما طی مصاحبۀ حضوری تثبیت گردیده و بعداً در مورد صدور پاسپورت تصمیم گرفته خواهد شد. 

·          کاپی سند اقامت کشور مربوط ( پولند، رومانیا، لتوانیا، لاتویا، استونیا)؛  

·          سه قطعه عکس رنگه بدون چوکات با پس زمینۀ سفید، تمام رخ به اندازه   (4,5 x 4 cm)   نیاز است. عکس فوتوشاپ شده، اسکن شده و یا عکسی که از روی عکس کهنه تهیه شده باشد قابل قبول نیست. 

 

خانه پری فورم:     

  ·           فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود.    

  ·           ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد.    

  ·           تاریخ تولد، ازخورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد.    

  ·           محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نه می باشد.     

  ·           درخواست کنندۀ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید.    

  ·           امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد.    

  ·           اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد.    

  ·           اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت همراه با ترجمه آن که تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شده باشد،  پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد.    

  ·           صدور پاسپورت زمان زیادی را در بر می گیرد، لطفاً برای درخواست پاسپورت حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ، مراجعه نمایید.     

 

یاد آوری ضروری: 

·          عدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه سفارت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسئوولیت آن بدوش شخص متقاضی بوده و برای چاپ پاسپورت دومی باید دوباره هزینۀ مکمل یک پاسپورت پرداخت گردد.       

·          اطفال زیر سن درج پاسپورت مادر و یا پدر نمی شود، برای شان پاسپورت جداگانه صادر میگردد و برای بدست آوردن پاسپورت حضور طفل ضروری است.    

·          کسانیکه خواهان تغییر تخلص خویش در پاسپورت جدید می باشند، مدارک ضروری چون نکاح خط را با خود داشته باشند.    

 

·          در صورتیکه پاسپورت شما مفقود می گردد؛ لطفاً به پلیس اطلاع داده و یک ماه بعد از درج شکایت به دفتر پلیس،  همراه با نامۀ پلیس که از عدم پیدا شدن پاسپورت شما خبر می دهد و کاپی پاسپورت به سفارت مراجعه نمایید.    

  

  قیمت پاسپورت جدید با اعتبار پنج سال مبلغ ۱۲۰ یورو میباشد که باید در حساب بانکی این نماینده گی پرداخت گردد   .    

 

معلومات حساب بانکی بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا: 

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  

 00-854 Warsaw  

AL. JANA PAWLA II 17 

SWIFT: WBKPPLPP  
IBAN: PL
  

Account No: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003   

 

 .دریافت کنید    a passport فورم پاسپورت را از اینجا 

 

درخواست کنندۀ گرامی! 

پاسپورتهای جدید در مرکز چاپ پاسپورتها در جنرال قونسلگری محترم جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن-آلمان، چاپ می شود و توسط پست

به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا فرستاده می شود. هزینۀ پستی دریافت پاسپورت از آن نمایندگی به این سفارت، از طرف

  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا تقبل می گردد و هموطنان صرف مسوول پرداخت قیمت پاسپورت می باشند.

پس از دریافت پاسپورت های پرینت شده توسط این سفارت، با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد تا شخصا برای دریافت پاسپورت شان به این سفارت مراجعه نمایند.

آن عده از متقاضیان که خارج از شهر وارسا در کشورهای حوزه کاری این سفارت بود وباش می کنند می توانند ازیک کمپنی پستی بخواهند تا

پاسپورت پرینت شده شان را از آدرس این سفارت برداشته و به آدرس محل سکونت شان تحویل نماید.

برای معلومات بیشتر با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا به تماس شوید:

 

  +48 22 88 55 410نمبر تماس:

ایمیل آدرس: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

آدرس: Goplańska street 1, 02-954 Warsaw, Poland 

 

امور قونسلی

کسب تابعیت

اعطای تابعیت از صلاحیت های رییس جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، کسانیکه می خواهند تابعیت افغانستان را داشته باشند، می توانند به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا مراجعه نمایند؛ این سفارت در همآهنگی با مرکز امور کسب تابعیت درخواست دهنده گان را پیش خواهد برد.

افراد ذیل می توانند تابعیت افغانستان را اخذ نمایند:

-           فرزندی که از یک پدر و مادر افغان تولد شده باشد؛ 

-           اقامت قانونی بیش از پنج سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان؛ 

-           آنعده از شهروندان خارجی که با اتباع افغانستان ازدواج نموده باشند، می توانند بدون در نظرداشت شرایط مدت اقامت، تقاضای تابعیت نمایند. 

-           طفلی که از والدین افغان و خارجی به دنیا می اید، در صورتی که شرایط ذیل را داشته باشد، تابعیت افغانستان را به دست آورده می تواند: 

·          در قلمرو افغانستان تولد شده باشد؛ 

·          در خارج ازافغانستان تولد شده اما یکی از والدینش درافغانستان اقامت دایمی داشته باشد؛ 

·          در خارج از قلمرو افغانستان تولد شده، والدینش نیز در خارج از افغانستان اقامت داشته باشند، مگر برای او درخواست تابعیت افغانستان را نموده باشند، در غیر آن تابعیت پدر اعتبار دارد؛ 

·          حین تولد وی، یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگری هیچ تابعیتی نداشته باشد، 

-           هر گاه یکی از والدین تابعیت افغانستان را کسب نماید می تواند برای فرزندان پایین تر از 18 سالش نیز درخواست تابعیت بدهد؛ 

شرایط درخواست دهنده:

-           تکمیل کردن سن هژده ساله گی؛ 

-           درخواستی کسب تابعیت( دست نویس)؛ 

-           چهار قطعه عکس رنگه؛ 

-           سند عدم مسوولیت جرمی در افغانستان؛ 

-           خانه پری فورم کسب تابعیت( از وبسایت سفارت اخذ گردد)  

 

 

ترک تابعیت

مراحل رسمی ترک تابعیت بر اساس تقاضای تحریری درخواست دهنده در صورت تکمیل کردن شرایط ذیل در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا آغاز می گردد:

1.         داشتن تذکره تابعیت ( در صورتیکه درخواست کننده تذکره تابعیت نداشته باشد، باید قبل ار آغاز مراحل ترک تابعیت، تذکره تابعیت اخذ نماید.) 

2.         درخواست دهنده در برابر نهادهای دولتی، غیر دولتی و شهروندان کشور مسوولیت های مالی و یا مقاولات کاری نداشته باشد؛ 

3.         درخواست دهنده در برابر دولت افغانستان وجایب و مکلفیت های اجرا نشده، نداشته باشد؛ 

4.         درخواست دهنده به جرایم جنحه و جنایت متهم نبوده و تحت پیگرد عدلی قرار نداشته و مدت محکومیت سپری نشده در حبس نداشته باشد؛ 

5.         ترک تابعیت شخص خطری به امنیت ملی نداشته باشد؛ 

 

·          درخواست دهنده  باید شخصا به سفارت افغانستان همراه با تذکره، اسناد اقامت کشور دومی و در خواست کتبی، و شش قطعه عکس رنگه جهت آغاز مراحل ترک تابعیت حضور یابد.

·          درخواست دهنده باید یک تن از اقوام و یا دوستانش را در کابل جهت طی مراحل رسمی ترک تابعیتش معرفی نماید. 

·          لطفا قبل از حضور در سفارت، فورم ترک تابعیت را از اینجا دانلود و به صورت دقیق به شکل قلمی خانه پری نماید.

یادداشت:

1.         منظوری ترک تابعیت از صلاحیت های رییس جمهوری بعد تصویب شورای وزیران می باشد. بنابر این طی مراحل آن زمان بیشتری را در بر خواهد گرفت. سفارت افغانستان مقیم وارسا صلاحیت تائید

آن را بدون منظوری شورای وزیران و فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان، ندارد.  

2.         نظر به قانون تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ترک تابعیت والدین، فرزندانی که سن پایین تر از هجده ساله نیز نظر به قانون تابعیت افغانی خویش را از دست می دهند.  

3.         هر گاه یکی از والدین تابعیت خود را ترک نماید و دیگری هنوز تابعیت افغانی خود را داشته باشد، بر تابعیت فرزندان تاثیری ندارد.  

 

 

تصدیق عدم مسوولیت جرمی

 

تصدیق عدم مسوولیت جرمی باید در افغانستان تهیه گردیده بعد از تائید وزارت امور خارجه، از سوی این سفارت تائید می گردد.

آنعده از شهروندان افغانستان که خواهان تهیه تصدیق عدم مسوولیت جرمی از افغانستان هستند می توانند درخواستهای شان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا تسلیم نمایند. این سفارت، درخواست متقاضی را همراه با مشخصات وی به مرکز ارسال نموده و بعد از تائید آن در مراجع ذیربط کشور، به کشور میزبان اطلاع خواهد داد. اتباع خارجی که در افغانستان اقامت داشته اند، و می خواهند سند عدم مسوولیت جرمی برای مدت اقامت شان داشته باشند، نیز شامل ای کتگوری می شوند.

انعده از شهروندان افغان که در خارج تولد یافته  و به منظور مسافرت به کشور سومی نیاز به تائید عدم مسوولیت جرمی شان دارند، در صورت ضرورت تائید سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا ، این سفارت بعد از طی مراحل آن در کشور محل اقامت سند متذکره را تائید خواهد کرد.

جهت تهیۀّ سند عدم مسوولیت جرمی به معلومات ذیل نیاز است:

1-      نام و تخلص 

2-      نام پدر  

3-      نام پدرکلان 

4-      شماره، صفحه و جلد تذکره؛ 

5-      معلومات مکمل( قریه، ولسوالی/ ناحیه و ولایت) سکونت اصلی 

6-      معلومات مکمل( قریه، ولسوالی/ ناحیه و ولایت) سکونت فعلی؛ 

7-      کاپی تذکره؛ 

8-      کاپی پاسپورت ( برای شهروندان خارجی) 

9-      کاپی ویزۀ افغانستان و مهر های ورودی و خروجی ( برای شهروندان خارجی)؛  

10-   چهار قطعه عکس رنگه 

 

 

سند تولد:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برای آنعده از شهروندان افغان در صورتی سند تولد صادر می نماید که درخواست کننده دارای یکی از اسناد ذیل باشد:

-           سندی که نشان دهد درخواست کننده شهروند افغانستان است ( تذکره و یا پاسپورت افغانی)؛ 

-           سند تولد صادر شده از یکی از شفاخانه ها و یا ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان با ترجمه و مهر تائیدی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه، 

-           اصل و یا ترجمۀ سند تولد تهیه شده در پولند با مهر تائیدی وزارت امور خارجه پولند؛ 

-           اصل سند تولد یا ترجمۀ آن از کشور سومی بعد از تائید آن در نماینده گی سیاسی و قونسلی آن کشور در پولند؛ 

-           اصل سند تولدی و یا ترجمۀ آن که در کشور سومی از تهیه و از سوی نماینده گی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در آن کشور تائید شده باشد؛ 

-           سندی که هویت پدر و مادر درخواست کننده را تائید نماید( سند ازدواج والدین، تذکره)؛ 

 

سند تولد در صورتیکه مهر تائیدی ریاست امور قونسلی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد، رایگان و در غیر آن در بدل ده (10) یورو تهیه می گردد.

 

وکالتنامه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا تقاضای شهروندان افغانستان برای تهیۀ وکالتنامه ها را، که در کشور های پولند، رومانیا و لتوانیا مقیم می باشند می پذیرد. برای تهیه وکالتنامه حضور موکل/ موکلان و شاهدان حتمی می باشد.

برای تهیه وکالتنامه به اسناد ذیل نیاز است:

1.        کاپی تذکره و اسناد اقامت موکل/ موکلان و شاهدان، 

2.        کاپی تذکره وکیل؛ 

3.        دو قطعه عکس موکل/ موکلان، شاهدان و وکیل؛ 

4.        درخواست کتبی موکل/ موکلان که در آن در موضوع وکالتنامه و صلاحیت های وکیل ذکر شده باشد؛ 

5.        در صورتیکه موضوع وکالتنامه جایداد باشد، کاپی سند/ قباله جایداد؛ 

6.        رسید بانکی پرداخت محصول قونسلی؛ 

 

نوت: در صورتیکه موضوع وکالتنامه جایداد مورثی بوده و مورث فوت شده باشد، باید قبل از تهیه وکالتنامه سند حصر وراثت تهیه گردد.   

محصول تهیه وکالتنامه یک صد و بیست و پنج (125) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.  

 

 

 وثیقۀ حصر وراثت:

وثیقۀ حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی وارث/ وارثان و یا وکیل قانونی وی/ آنها تهیه می گردد. برای تهیه وثیقه حصر وراثت به حضوروارث/ یکی از وارثان، در صورتیکه همه نمی توانند حضور داشته باشند؛ حضور سه تن اقرار کننده و دو تن شاهد ضروری می باشد. برای تهیه این وثیقه به اسناد ذیل نیاز است:

1.        اسناد هویت وارث/ وارثان، شاهدان و اقرار کننده گان؛ 

2.        سند هویت و سند وفات فرد متوفی؛ 

3.        دو قطعه عکس فرد متوفی، وارثان، شاهدان و اقرار کننده گان؛ 

4.        رسید بانکی پرداخت محصول قونسلی؛ 

محصول تهیه وثیقۀ حصر وراثت یک صد و بیست و پنج (125) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.

 

وثیقه مجردی:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برای آنعده از شهروندان افغانستان که قبل از تکمیل سن هزده ساله گی افغانستان را ترک کرده باشند در صورت تکمیل نمودن شرایط و  اسناد ذیل وثیقۀ مجردی صادر می نماید:

1.        در صورتیکه درخواست کننده بتواند سندی که اقامتش در کشور دومی قبل از سن هژده ساله گی را تائید کند؛ ارائه نماید بعد از اقرار سه تن اقرار کننده و شهادت دو تن شاهد؛  

2.        در صورتیکه قبل از تکمیل سن هژده از افغانستان مهاجرت نموده، بعداً در کشور سومی اقامت اختیار کرده، در صورت ارائۀ سند معتبر اقامت و تجرد در همان کشور،  

در صورتیکه درخواست کننده یکی از شرایط و اسناد ذیل را نداشته باشد، باید وثیقۀ مجردی را در افغانستان تهیه نماید؛ این سند بعد از طی مراحل و تائید وزارت امور خارجه، از سوی این نماینده گی به صورت مجانی تائید خواهد شد.

 

محصول تهیه وثیقۀ مجردی پنجاه (50) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.  

 

کارمندان سفارت

محمد نعیم طاهر قادری 
سفیر 
 
 
Mr. Mohd. Naim Taher Qaderi (Tahir Qadiry) 
Ambassador 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
  نگاره میرداد عمر
 مستشار و معاون سفیر 
 
 
Mrs. Nigara  Mirdad Omar
Counselor (DCM)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 22 88 55 410
 
 
 
سید اسماعیل یوسفی 
 و قونسل سکرتر اول 
    
Mr. Syed Ismail Yosufi
First Secretary and Consul
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+48 22 88 55 410 
    
 
 
محمد مصطفی علمی
 سکرتر سوم و مسوول تشریفات/فرهنگی
 
Mr. M. Mustafa Elmi  
Third Secretary In-charge of Protocol/Cultural Affairs
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +48 22 88 55 410 
 
 
 
 
 
 
Administrative section: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +48 22 88 55 410