بزرگداشت از هفتمین سالگرد وفات مارشال محمد قسیم فهیم در سفارت ج. ا. افغانستان در وارسا


وارسا - ۲۰ حوت ۱۳۹۹
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا از هفتمین سالگرد وفات مارشال محمد قسیم فهیم با اشتراک دیپلماتان و کارمندان این سفارت گرامیداشت بعمل آورد.