گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا، در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب دور دوم ریاست جمهوری پولند جلالتمآب اندژی دودا که در پارلمان جمهوری پولند برگزار گردیده بود، اشتراک نمود

 

وارسا- پنجشنبه مؤرخ 16 اسد 1399 

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا، در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب دور دوم ریاست جمهوری پولند جلالتمآب اندژی دودا که در پارلمان جمهوری پولند برگزار گردیده بود، اشتراک نمود    .